chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2669 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
590/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Thu hồi đường dây trung hạ áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
589/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v báo cáo hoạt động sản xuất điện
588/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030
587/SCT-VP 05/05/2022 V/v triển khai xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
585/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang
584/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v đề nghị ghi vốn thanh toán dự án đã quyết toán hoàn thành
583/SCT-QLTM 05/05/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định đầu tư các dự án Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
581/SCT-QLTM 04/05/2022 V/v tham gia trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022"
580/SCT-QLTM 04/05/2022 Về việc báo cáo kết quả hậu kiểm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.
579/SCT-VP 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Ban Bí thư

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 10260
Đã truy cập: 2125921
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.