chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3960 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
09/QĐ-SCT 05/01/2023 Về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm 2022
08/QĐ-SCT 05/01/2023 Về việc Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
07/QĐ-SCT 05/01/2023 Về việc Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
21/SCT-QLCN 05/01/2023 cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Đề án ngành Tài nguyên và Môi trường, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17/SCT-VP 05/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang
15/SCT-VP 05/01/2023 V/v triển khai Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 8/7/2022 của Bộ Chính trị
14/SCT-VP 05/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
13/SCT-VP 05/01/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
04/KH-SCT 05/01/2023 kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Sở Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/SCT-QLCN 05/01/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 5119
Đã truy cập: 4363130
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.