chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2669 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
699/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Trường THPT Cây Dương (Phân hiệu Búng Tàu), Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung áp, Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
698/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây), Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp, Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
697/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Trường THPT Cây Dương (Phân hiệu Búng Tàu), Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung áp, Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
696/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây), Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp, Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
695/SCT-VP 25/05/2022 V/v báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2021
693/SCT-TT 25/05/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
692/SCT-VP 25/05/2022 V/v triển khai thực Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
77/BC-SCT 24/05/2022 BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
690/SCT-QLTM 24/05/2022 Về việc góp ý Dự thảo văn bản của Bộ Công Thương V/v thúc đẩy xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc theo hình thức chính ngạch.
689/SCT-QLTM 24/05/2022 Về việc góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 13
Hôm nay: 10111
Đã truy cập: 2125784
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.