chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3261 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1314/SCT-VP 27/09/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1313/SCT-VP 27/09/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
1312/SCT-QLCN 27/09/2022 Triển khai các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1311/SCT-QLCN 27/09/2022 V/v góp ý báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1310/SCT-QLTM 27/09/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ Thương mại tổng hợp năm 2022 tại thành phố Ngã Bảy
1309/SCT-QLNL 27/09/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Khu tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Hệ thống cấp điện (đường dây và trạm biến áp)), Địa điểm: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
1308/SCT-QLNL 27/09/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Nhà máy xay sát lúa và đường dây trạm biến áp của ông Nguyễn Văn Vĩnh bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh 62; Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1307/SCT-QLNL 27/09/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Khu tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Hệ thống cấp điện (đường dây và trạm biến áp), Địa điểm: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
1306/SCT-QLNL 27/09/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nhà máy xay sát lúa và đường dây trạm biến áp của ông Nguyễn Văn Vĩnh bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh 62; Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1305/SCT-TT 27/09/2022 V/v yêu cầu báo cáo phục vụ công tác kiểm tra năm 2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 3035
Đã truy cập: 3218623
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.