chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 119 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
220/SCT-QLTM 01/03/2021 V/v cho ý kiến phối hợp xây dựng Kế hoạch liên tịch phát động thi đua xây dựng danh hiệu “Hộ thương nhân, Thương nhân văn hóa, Chợ văn minh” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
219/SCT-VP 01/03/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
218/SCT-QLCN 01/03/2021 V/v triển khai Kế hoạch tuyên truyền đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
217/SCT-VP 01/03/2021 Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở Công Thương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
216/SCT-VP 01/03/2021 Về việc ban hành Chính sách chất lượng của Sở Công Thương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
215/SCT-QLTM 01/03/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.
214/SCT-VP 01/03/2021 V/v triển khai thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng, ôn tập dự thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản và Nâng cao
213/SCT-VP 01/03/2021 V/v triển khai thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút
211/SCT-VP 01/03/2021 V/v đăng ký hộp thư công vụ và phần
mềm QLVB cho Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến Thương mại
210/SCT-SCT 01/03/2021 V/v cử công chức làm đầu mối cung cấp thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 282
Đã truy cập: 85052
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.