chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2076 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
128/SCT-QLCN 28/01/2022 Về việc bổ sung nội dung Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16/BC-SCT 28/01/2022 Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
126/SCT-QLTM 28/01/2022 Về việc triển khai Công văn số 2194/UBND-KT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
15/BC-SCT 28/01/2022 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn,
thư khiếu nại, tố cáo
125/SCT-QLTM 27/01/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND
124/SCT-QLCN 27/01/2022 V/v triển khai Công văn số 206/VP.UBND-NCTH ngày 14/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
122/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định Dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
121/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
13/BC-SCT 27/01/2022 Công tác thanh tra quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 5/02/2022)
11/BC-SCT 27/01/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 05/02/2022)

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 13
Hôm nay: 3373
Đã truy cập: 1058684
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.