Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy ra mắt mô hình “Niềm tin trợ giúp”

Ngày 15:21:21 03-10-2022 - Lượt xem: 99

                                                                                                                   Diễm Hương

Nhằm góp phần thiết thực cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, trọng tâm là phát huy hình thức tư vấn pháp luật được thực hiện rộng rãi, phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế mức thấp nhất các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện và đảm bảo được tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt các  tiêu chí xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Đại Thành.

Ngày 29/9/2022, Uỷ ban nhân dân xã Đại Thành phối hợp Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trợ giúp pháp lý thành phố Ngã Bảy, ra mắt Mô hình “Niềm tin trợ giúp” (gọi tắt là Mô hình) với 22 thành viên, hoạt động theo Quy chế của Ban chủ nhiệm.

Quang cảnh ra mắt Mô hình

Trưởng ban, phó ban và các thành viên Ban chủ nhiệm, tổ chức thực hiện chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân; giới thiệu về Luật Trợ giúp pháp lý; trao đổi, thảo luận về các vụ việc, các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư; thực hiện trợ giúp pháp lý theo khả năng của Mô hình với mục tiêu tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được tiếp cận thông tin trợ giúp pháp lý ngày càng có hiệu quả, tiếp cận những chủ trương đường đối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với việc thực hiện các chính sách pháp luật về giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý thụ hưởng tốt nhất các dịch vụ pháp lý miễn phí, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật./.


Đang online: 2
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 2298547