Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư

Ngày 09:56:22 12-01-2023 - Lượt xem: 49

                                                                                                                                                            Mỹ Anh

          Ngày 04 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng trên địa bàn tỉnh hoạt động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thực hiện lộ trình như sau:

1. Các địa phương tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý không đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư để lập Kế hoạch khắc phục, di dời trước tháng 12 năm 2024.

2. Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thực hiện các giải pháp cải tạo khắc phục để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định trước tháng 12 năm 2025.

3. Vận động các cơ sở tự nguyện di dời hoặc chuyển đổi công năng; lập kế hoạch di dời đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thuộc nội ô các đô thị loại II và loại III trước tháng 12 năm 2027. Đối với các đô thị còn lại hoàn thành trước 12 năm 2029.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2023./.


Đang online: 6
Hôm nay: 4678
Đã truy cập: 2290777