van-ban-chi-dao-dieu-hanh - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
263/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
262/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
2537/UBND-NC 23/11/2020 V/v gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
622/KH-UBND 30/03/2020 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
612/KH-UBND 30/03/2020 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
609/KH-UBND 30/03/2020 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
608/KH-UBND 30/03/2020 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên  ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021"
221/BCĐ-UBND 12/02/2020 Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang năm 2020
192/KH-UBND 10/02/2020 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 3
Hôm nay: 5833
Đã truy cập: 2298332