chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÂM LIÊN NGÀNH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022

Ngày 27-10-2022 - Lượt xem: 417

Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực trong tâm liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022./.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANH MUC THAM KHAO moi gui dang.docx_20221027101415.docx

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 2298540