chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

QUÍ III NĂM 2021 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HOÀN THÀNH 6/11 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT

Ngày 26-10-2021 - Lượt xem: 103

Báo cáo Ban đại diện NHCSXH huyện Phụng Hiệp cho thấy: Trong quý III do ảnh hưởng đại dịch covid 19 thực hiện giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng một số hoạt động giao dịch phải tạm ngưng, chất lượng tín dụng chính sách giảm so với đầu năm.

Cụ thể: nợ quá hạn tăng gần 900 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,3% tăng 0,13% so với đầu năm. Nợ xấu tăng so với đầu năm trên 600 triệu đồng, lãi tồn gần 1 tỷ đồng. Nguyên nhân tình hình sản xuất của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh lãi chậm nộp, một số người vay đi làm ăn ở các tỉnh thành phố khác không trở về địa phương xử lý nợ theo hợp đồng vay vốn.

Trước những khó khăn tình hình dịch Covid -19, NHCSXH thực hiện nhiều biện pháp hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Tính đến 30/9/2021 tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn thể  với 462 tổ TK&VV  đạt 597 tỷ 390 triệu đồng, tăng 51 tỷ 789 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn trung ương tăng 49 tỷ 569 triệu đồng; nguồn vốn địa phương tăng 2 tỷ 220 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó cơ cấu dư nợ các chương trình tín dụng chiếm tỷ trọng cao như: chương trình tín dụng chính sách phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm tỷ trọng trên 63 %;  cho vay phục vụ các nhu cầu thiết yếu  chiếm 31%; cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chiếm gần 6%.

  Kết thúc quí III năm 2021, Ngân hàng chính sách - xã hội huyện đã thực hiện đạt 6/11 chỉ tiêu nghị quyết. Còn 5 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ thực hiện đến cuối năm. Để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại từ đây đến cuối năm. NHCSXH huyện tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu giữa các chương trình tín dụng một cách phù hợp  đảm bảo giải ngân hết các chỉ tiêu được giao của năm 2021, tập trung nguồn lực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu được giao đến cuối năm đạt từ 99,5% trở lên. Tiếp tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ, hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ thủ tục...Tổ chức giải ngân kịp thời, hoàn thành chỉ tiêu của năm 2021, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, đảm bảo sử dụng hiệu quả tránh lãng phí nguồn vốn, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. 

Minh Tâm


Đang online: 7
Hôm nay: 1830
Đã truy cập: 412073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.