chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

10. Chương trình cho vay thương nhân hoạt thương mại tại vùng khó khăn

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 49

10.1 Thương nhân là cá nhân

    10.1_a Thương nhân là cá nhân Không mở sổ sách, vay đến 50 triệu đồng

    10.1_bThương nhân là cá nhân Mở số sách, vay đến 50 triệu đồng

    10.1_c Thương nhân là Mở số sách, vay trên 50 đến 100 triệu đồng

10.2 Thương nhân là tổ chức kinh tế

     10.2_a Vay đến 50 triệu đồng

     10.2_b Vay trên 50 đến 500 triệu đồng


Đang online: 1
Hôm nay: 444
Đã truy cập: 288629
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.