Đường dây nóng - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Đường Dây Nóng

Ngày 22-07-2021
STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠi EMAIL
I NHCSXH TỈNH HẬU GIANG 0939789595 nhcsxhhaugiang@gmail.com
II PGD HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 NHCSXH H. CHÂU THÀNH 0868569721 chauthanh.hug@vbsp.vn
2 NHCSXH TP. NGÃ BẢY 0868569724 csxhngabayhg@gmail.com
3 NHCSXH H. LONG MỸ 0868569725 pgdnhcsxhlongmy@gmail.com
4 NHCSXH TP. VỊ THANH 0868569726 nhcsxhvithanh@gmail.com
5 NHCSXH TX. LONG MỸ 0868569728 nguyennhutyentc1.k5@gmail.com
6 NHCSXH H. VỊ THỦY 0868668829 nhcsxh6529@gmail.com
7 NHCSXH H. CHÂU THÀNH A 0941421365 chauthanha.hug@vbsp.vn
8 NHCSXH H. PHỤNG HIỆP 0868569732 nhcsxhphunghiep@gmail.com
Đang online: 4
Hôm nay: 1512
Đã truy cập: 408488
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.