Văn bản LMHTXVN - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 09-06-2021

VĂN BẢN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành

Trích yếu

Tải về

576/KH-LMHTXVN 25/8/2021 Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
525/LMHTXVN-XTTM 10/8/2021 Triển khai thực hiện Chương trỉnh 503 Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
510/KH-LMHTXVN 05/8/2021 Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
504/LMHTXVN-CSPT 04/8/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình Kế nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
503/CTr-LMHTXVN 04/8/2021 Chương trình Kế nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
308/NQ-LMHTXVN 29/7/2021 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
462/LMHTXVN-KHHT 19/7/2021 Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
452/KH-LMHTXVN 14/7/2021 Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
413/LMHTXVN-CSPT 02/7/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
395/LMHTXVN-TTTT 25/6/2021 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
369/LMHTXVN-CSPT 15/6/2021 Xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
250/QĐ-LMHTXVN 11/6/2021 Về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
357/LMHTXVN- CSPT 10/06/2021 Về việc xây dựng báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13 NQ/TW và Nghị quyết số 26 NQ/TW đối với KTTT, HTX lĩnh vực nông nghiệp Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

351/KH-LMHTXVN

08/6/2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

336/LMHTXVN-TTTT

02/6/2021

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên Trang TTĐT

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

312/LMHTXVN-VP

22/5/2021

Về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

311/LMHTXVN-CSPT

21/5/2021

Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban chấp hành Trung ương

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

 

19/5/2021

Chuyên đề Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

294/LMHTXVN-TTTT

13/5/2021

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

277/LMHTXVN-TTTT

07/5/2021

Tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

89/TL-BTC

21/4/2021

Thể lệ giải báo chí toàn quốc: "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

232/LMHTXVN-CSPT

19/4/2021

Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 2022 đối với Liên minh HTX cấp tỉnh

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

187/LMHTXVN-CSPT

02/4/2021

Tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

172/LMHTXVN-TCCB

29/3/2021

Cụm, Khối thi đua của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

173/LMHTXVN-BanCSPT

29/3/2021

CV gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW; Tỉnh ủy, HĐND, UBND về Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

121/QĐ-LMHTXVN

23/3/2021

Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

88/NQ-LMHTXVN

22/3/2021

Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai (nhiệm kỳ 2021 -2025)

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

138/LMHTXVN-TTTT

19/3/2021

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

81/LMHTXVN-CSPT

22/2/2021

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

45/CTrPH-UBDT-LMHTXVN

22/1/2021

Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

560/NQ-LMHTXVN

04/11/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 16, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

841/LMHTXVN-VP

03/11/2020

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

739/KH-LMHTXVN

02/10/2020

Tổ chức "Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020"

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

THÀNH VIÊN