Lĩnh vực Xây dựng - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

                              

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

NGÀY THÀNH

LẬP

NGÀNH NGHỀ

1

HTX XD Vĩnh Thành

xã Đông Phước A

Huyện Châu Thành

12/2000

Xây dựng dân dụng, giao thông,

thủy lợi

2

HTX XD TM-DV Phú Tân

xã Phú Tân

Huyện Châu Thành

11/2012

Xây dựng công trình dân dụng

3

HTX XD TM-DV Thành

Công

TT.Mái Dầm

Huyện Châu Thành

26/10/2012

San lắp mặt bằng, xây dựng công

trình dân dụng

4

HTX XD Thuận Hưng

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

10/2013

Xây dựng công trình dân dụng,

cầu đường, công trình công ích

5

HTX XD Vạn Thành

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

12/10/2010

Xây dựng công trình dân dụng,

cầu đường

6

HTX XD Thanh Bình

TT Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

20/4/2004

Xây dựng, bất động sản, vận tải,

vật liệu xây dựng.

7

HTX XD Thành Bỉ

TT Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

10/1/2005

Kinh doanh, dịch vụ xây lắp điện -

thương mại - xây dựng

8

HTX XD Thành Kỳ

xã Nhơn Nghĩa A

Huyện Châu Thành A

13/5/2007

Kinh doanh, xây dựng công trình dân dụng, cầu, đường, GTNT, san lắp mặt bằng, VLXD, trang trí nội thất.

9

HTX XD Ngọc Phú

xã Tân Phú Phạnh

Huyện Châu Thành A

22/11/2016

Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình GTNT, san

lắp mạt bằng

10

HTX Xây dựng Cường Thịnh

xã Bình Thành

Huyện Phụng Hiệp

10/2012

Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình GTNT, san lắp mạt bằng

11

HTX XD-TMDV Thành

Tâm

xã Hiệp Lợi

Thành phố Ngã Bảy

10/9/2015

XD công trình dân dụng

12

HTX XD Thắng Lợi

phường Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy

28/01

/2008

San lắp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng, nhà ở, các công trình công cộng, lộ giao thông; mua bán vật liệu xây dựng; sản xuất và mua bán cửa

sắt, nhôm, inox.

13

HTX XD Hưng Phát

xã Lương Tâm

Huyện Long Mỹ

2012

Xây dựng

14

HTX Tân Bình

TT Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

7/12/2016

Điện dân dụng, công nghiệp, điện cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến áp, cung cấp vật liệu điện

15

HTX nông nghiệp và xây dựng Cái Tắc

Thị trấn Cái Tắc

Huyện Châu Thành A

02/7/2020

Nhận thầu, xây lắp các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, cầu đường giao thông nông thôn, san lắp mặt bằng; thi công đầu tư xây dựng dự án, công trình kỹ thuật dân dụng

THÀNH VIÊN