Lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

                           

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

LĨNH VỰC TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

NGÀY THÀNH

LẬP

NGÀNH NGHỀ

1

HTX Điện Trung Nghĩa

TT Búng Tàu

Huyện Phụng Hiệp

02/07/2000

XD công trình dân dụng, công

trình GTNT, san lắp mặt bằng

2

HTX Duy An

xã Long Thạnh

Huyện Phụng Hiệp

14/09/2018

Gia công hàng thủ công mỹ nghệ,

đào tạo nghề nông thôn

3

HTX Kim Ngân

phường Vĩnh Tường

Thị xã Long Mỹ

23/12/2009

- Gia công các mặt hàng thủ công bằng nguyên liệu lục bình, năng tượng, bẹ chuối, dây nhựa, mây tre trúc, chằm nón, bó chổi, gia công khung sắt phục vụ cho các mặt hàng thủ công. Đào tạo nghề,  năng tượng, bẹ chuối, dây nhựa, chằm nón, đan mây tre trúc, bó.

Vận chuyển hàng hóa.

4

HTX Thanh Tú

xã Vị Thắng

Huyện Vị Thủy

2/16/2008

Đan đát lụt bình

5

HTX Đan đát Ba Hùng

TT.Nàng Mau

Huyện Vị Thủy

29/07/2009

Đan đát cọng dừa

6

HTX mây tre đan đát lục bình xuất khẩu Toàn Lộc

xã Tân Tiến

Thành phố Vị Thanh

27.10.2019

Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và liệu tết bện (Sơ chế, đan thành phẩm, đóng kiện các mặt hàng đan theo yêu cầu); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Thu mua lục bình khô, mua bán cung cấp nguyên liệu, vật tư đan)

7

HTX Mây tre đan Gia Bảo

phường 4

Thành phố Vị Thanh

13.12.2019

Đan giỏ quà; Đan giỏ cắm hoa; Dịch vụ: thu mua và buôn bán nông sản, mua bán, cung cấp nguyên liệu, vật tư đan, sơ chế, đan thành phẩm từ mặt hàng tre đan và đóng kiện.

8

HTX Cây Dương

TT Cây Dương

Huyện Phụng Hiệp

10/01/2020

Xây lắp và tiêu thụ điện năng. Xây dựng công trình dân dụng. Xây dựng công trình giao thông nông thôn. San lắp mặt bằng, dịch vụ chăm sóc cây xanh, dịch vụ ăn uống.

THÀNH VIÊN