Lĩnh vực Nông nghiệp - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

                                                 

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

                              LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

NGÀY THÀNH

LẬP

NGÀNH NGHỀ

1

HTX NN Thạnh Lợi

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

15/01/2010

Chăn nuôi, cung cấp heo giống

(heo rừng, heo mọi)

2

HTX NN Thạnh Phước

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

29/9/2004

Sản xuất chanh không hạt

3

HTX Phước Hưng

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

28/4/2010

Đan giỏ nhựa

4

HTX NN 925

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

8/2013

SX và tiêu thụ nhãn và cung ứng cây giống, túi bao trái, phân bón

5

HTX NN Thới Thịnh

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

10/12/2014

SX Xoài trái, phân bón

6

HTX Tân Tiến

xã Đông Thạnh

Huyện Châu Thành

19/4/2016

SX cây giống, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư cho thành viên

7

HTX NN Đại Lợi

xã Đông Phước A

Huyện Châu Thành

22/10/2010

chuyên SX mít, mít giống

8

HTX Tấn Đạt

xã Đông Phước A

Huyện Châu Thành

20/8/2013

Sx mít, cam sành và cung ứng

phân bón

9

HTX Phước Long

xã Đông Phước A

Huyện Châu Thành

17/4/2015

SX chanh trái và VTNN

10

HTX NN Thanh Sơn

xã Đông Phước

Huyện Châu Thành

7/8/2015

sản xuất cây giống, trao đổi vật tư nông nghiệp, trang trí nội thất

11

HTX NN Mai Vàng Phú Hưng

xã Đông Phú

Huyện Châu Thành

11/2013

Sản xuất cam sành, cây cảnh; chậu hoa; Cung ứng phân hữu cơ.

12

HTX NN Hòa Phú

xã Đông Phú

Huyện Châu Thành

11/5/2013

SX Xoài trái, phân bón

13

HTX Hoa Phong Lan

xã Đông Phú

Huyện Châu Thành

11/2013

SX cây giống hoa phong lan, hoa

phong lan, cung ứng chậu hoa, phân bón hữu cơ

14

HTX Phú Thành

xã Phú Tân

Huyện Châu Thành

29/9/2004

tiêu thụ cây có múi, dịch vụ phân

bón

15

HTX NN Khánh Hội

xã Phú An

Huyện Châu Thành

8/1/2001

DV phục vụ NN, phân bón

16

HTX NN Đức Thịnh

xã Phú An

Huyện Châu Thành

7.2015

Cung ứng phân bón, cây giống,

bao tiêu nông sản

17

HTX NN Phú Nghĩa

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

10/7/1998

SX bưởi năm roi, DV phân bón,

thuốc BVTV

18

HTX NN Thành Lợi

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

20/10/2013

Sản xuất cây giống, Cung ứng

phân bón

19

HTX NN Phú Lợi

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

2013

SX cây giống ,phân bón

20

HTX Phú Trí B1

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

11/7/2013

SX cây giống ,phân bón

21

HTX NN Thống Nhất

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

12/12/2014

SX cây giống, phân bón

22

HTX NN Thanh Bình

xã Phú Hữu

Huyện Châu Thành

12/10/2016

SX cây giống, trái chanh không

hạt và cung ứng phân bó cho thành viên

23

HTX NN Đông Thành

TT. Mái Dầm

Huyện Châu Thành

9/11/2002

Dv làm vườn, tiêu thụ trái cây

24

HTX Hoa kiểng Bích

Phượng

TT. Mái Dầm

Huyện Châu Thành

31/12/2013

SX và cung ứng các loại cây trồng

25

HTX Hoa kiểng Phú Xuân

TT. Mái Dầm

Huyện Châu Thành

24/12/2013

SX và cung ứng các loại cây cảnh

26

HTX Cây giống Quang

Khải

TT. Mái Dầm

Huyện Châu Thành

26/10/2014

Ươn và SX cây giống

27

HTX NN Thuận Phước

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

12/11/2013

SX Mít siêu sớm, phân bón

28

HTX NN Đông Thuận

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

10/8/2013

SX cam sành, mít thái siêu sớm,

bưởi; Cung ứng phân bón

29

HTX NN Thành Công

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

14/11/2014

cung ứng phân bón, SX cây giống

30

HTX NN Thiên Phước

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

12/10/2015

cung ứng phân bón, cây giống bao

tiêu nông sản

31

HTX cây giống Cửu Long

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

7/2015

Sản xuất cung ứng cây giống, dịch vụ vận tải hàng hóa, mua bán trái cây, cung ứng phân bón, xây dựng công trình đô thị và hoa kiểng

32

HTX muối ớt sấy Tám

Thảo

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

20/4/2016

Sản xuất muối ớt, dưa mắm, cà

pháo,.

33

HTX Me kong

TT. Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

12/10/2015

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm rạ,

34

HTX VD NN&XD Phú

Lợi

TT Cái Tắc

Huyện Châu Thành A

09/3/2004

Sản xuất cây giống, dịch vụ nông

nghiệp - xây dựng

35

HTX NN Phước Trung

xã Trường Long Tây

Huyện Châu Thành A

18/6/2009

Sản xuất và kinh doanh lúa giống, lúa hàng hóa; cung ứng vật tư nông nghiệp; dịch vụ tưới tiêu; dịch vụ vận chuyển; dịch vụ cho thuê nhà kho; tín dụng nội bộ, dịch vụ làm đất, cấy lúa, phun thuốc, thu hoạch và sây lúa.

36

HTX NN Hiếu Lực

xã Trường Long A

Huyện Châu Thành A

2016

cung cấp lúa giống, phân bón, thuốc BTVT, bao tiêu lúa hàng hóa, dịch vụ lưu kho, dịch vụ máy gặt dập liên hợp.

37

HTX Chăn nuôi Baba Thạnh Lợi

xã Thạnh Xuân

Huyện Châu Thành A

6/10/2009

Sản xuất, cung ứng Baba, cua đinh giống, baba thịt, dich vụ bao tiêu và thu mua baba, cua đinh các

loại.

38

HTX NN Tiên Tiến

xã Tân Hòa

Huyện Châu Thành A

5/2012

SX lúa hàng hóa, bơm tưới

39

HTX NN Phúc Lộc

TT Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

10/2012

SX lúa hàng hóa, bơm tưới

40

HTX NN Hồng Phúc

TT Rạch Gòi

Huyện Châu Thành A

10/2012

SX và thu mua trái cây các loại,

dịch vụ phân bón

41

HTX NN Phong Phú

xã Nhơn Nghĩa A

Huyện Châu Thành A

11/2013

Sản xuất cung ứng cây giống, dịch vụ vật tư nông nghiệp, mua bán trái cây.

42

HTX Xoài cát Hòa Lộc

TT Bảy Ngàn

Huyện Châu Thành A

3/10/2014

SX và kinh doanh xoài cát hòa lộc

43

HTX Thủy sản Phong Mập

xã Tân Phú Thạnh

Huyện Châu Thành A

12/12/2013

Cung ứng giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, thủy sản, thu mua cá

thịt

44

HTX NN 26/3

xã Thạnh Hòa

Huyện Phụng Hiệp

10/2003

Sản xuất lúa giống, kinh doanh

phân bón

45

HTX Trồng mía Quyết

Thắng

xã Hiệp Hưng

Huyện Phụng Hiệp

4/2013

Sản xuất mía, bơm tưới.

46

HTX mía Tiên Tiến

xã Hiệp Hưng

Huyện Phụng Hiệp

07/2014

Sản xuất lúa giống, kinh doanh

phân bón

47

HTX cây giống NN hoa

kiểng Hoàng Tâm Dư

TT Kinh Cùng

Huyện Phụng Hiệp

2014

Cung ứng giống nông nghiêp, hoa

kiểng

48

HTX Cam Xoàn Phương

Phú

xã Phương Phú

Huyện Phụng Hiệp

2014

Cung ứng cây giống, VTNN, KD

SP cây ăn trái

49

HTX Thắng Mỹ

xã Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất lúa, kinh doanh phân bón

50

HTX Hậu Giang Yên Bình

An

xã Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp

5/2016

Sản xuất và kinh doanh mãng cầu

xiêm

51

HTX NN Thạnh Mỹ B

xã Bình Thành

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất lúa, kinh doanh phân bón

52

HTX tiêu thụ mía Thành

Đạt

xã Tân Phước

Hưng

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất lúa, kinh doanh phân bón

53

HTX NN ấp 5 Hòa Mỹ

xã Hòa Mỹ

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất lúa, kinh doanh phân bón

54

HTX Mía ấp Long Trường

xã Hòa Mỹ

Huyện Phụng Hiệp

10/2016

Bơm tát, cung ứng mía giống, thu

mau mía nguyên liệu

55

HTX sinh vật cảnh Quang Thái

xã Tân Long

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất kinh doanh hoa kiểng, cây xanh công trình, cung ứng

phân bón

56

HTX baba Búng Tàu

TT Búng Tàu

Huyện Phụng Hiệp

2014

Sản xuất cam sành, kinh doanh

phân bón.

57

HTX Mãng Cầu Xiêm Hòa Mỹ

xã Hòa Mỹ

Huyện Phụng Hiệp

6/2017

Sx , thu mua, kinh doanh trái mãng cầu xiêm, cung ứng vật tư

nông nghiệp.

58

HTX NN Thạnh Tiến

xã Long Thạnh

Huyện Phụng Hiệp

5/2017

SX cung ứng cây giống NN, cung cấp trao đổi DV nông nghiệp

59

HTX NN Tân Phú A

xã Tân Bình

Huyện Phụng Hiệp

29/8/2017

DV bơm tưới, DV vật tư NN, mua bán lúa giống, lúa thương phẩm.

60

HTX NN Bàu Môn

xã Hòa An

Huyện Phụng Hiệp

30/8/2017

DV bơm tưới, DV vật tư NN, mua bán lúa giống, lúa thương phẩm, nuôi trồng thủy sản (nuôi cá trên ruộng)

61

HTX NN DV TM Tân

Quới Lộ - SAEMAUL

xã Bình Thành

Huyện Phụng Hiệp

04/10/2017

SX lúa dịch vật tư nông nghiệp,

bơm tưới, làm đất

62

HTX Đồng Lợi

xã Phương Bình

Huyện Phụng Hiệp

30/06/2018

Ương cá giống và cá thương phẩm

63

HTX Dưa lưới Thuận Phát

xã Bình Thành

Huyện Phụng Hiệp

15/09/2018

SXKD trái dưa lưới, nước ép dưa

lưới

64

HTX NN Phụng Sơn

xã Tân Long

Huyện Phụng Hiệp

25/09/2018

Cung cấp cây giống, tín dụng nội bộ, phân bón, sản phẩm trái cây có

múi

65

HTX Toàn Thắng

xã Đại Thành

Thành phố Ngã Bảy

10/1/2015

Chăn nuôi mua bán thức ăn gia

xúc

66

HTX Chăn nuôi Hiệp Phát

xã Hiệp Lợi

Thành phố Ngã Bảy

10/24/2014

Mua bán trăn, nuôi gia súc gia

cầm

67

HTX NN Đông Bình

xã Tân Thành

Thành phố Ngã Bảy

12/04/2009

sản xuất cây có múi, dịch vụ phân

sinh học

68

HTX cây giống Tân Sinh

Trưởng

xã Tân Thành

Thành phố Ngã Bảy

21/11/2014

Sản xuất, thi công cây nông lâm

nghiệp

69

HTX TS Đại Thắng

xã Đại Thành

Thành phố Ngã Bảy

12/2006

- Sản xuất và mua bán thủy sản; Mua bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.

70

HTX NN Huỳnh Dân

xã Đại Thành

Thành phố Ngã Bảy

07/10/2010

Sản xuất, kinh doanh cây cảnh,

hoa kiểng

71

HTX Đại Thành

xã Đại Thành

Thành phố Ngã Bảy

7/6/2014

Chuyên sản xuất cây giống

72

HTX Phú Lộc

phường Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy

7.2015

Bao tiêu sản phẩm nông sản, DV

phân bón

73

HTX NN & DV Thanh Bình

xã Lương Tâm

Huyện Long Mỹ

10/3/2006 (01/06/200)

Bao tiêu lúa, vật tư nông nghiệp, sx lúa giống

74

HTX NN Ngân Lợi

xã Lương Nghĩa

Huyện Long Mỹ

08/2006

DV VTNN, SX, bao tiêu lúa, gặt

đập liên hợp.

75

HTX NN Thuận Lợi

xã Thuận Hưng

Huyện Long Mỹ

10/6/2011

Bơm tưới và sản xuất lúa giống; DV sản xuất nông nghiệp và tín

dụng nội bộ

76

HTX Vĩnh Phát

xã Vĩnh Viễn A

Huyện Long Mỹ

11/2011

SX lúa giống, mía, vận chuyển.

77

HTX Tiến Nông

xã Vĩnh Viễn

Huyện Long Mỹ

42741

DV giống, VTNN

78

HTX NN Đồng Tiến

xã Xà Phiên

Huyện Long Mỹ

05/2004

Trồng bưởi da xanh; DV phân

bón; tín dụng nội bộ.

79

HTX NN Thành Lợi

xã Xà Phiên

Huyện Long Mỹ

09/2006

SX giống; DV bơm tưới; DV phục vụ nông nghiệp; Mua bán FAGS

80

HTX TM DV Danh Tiến

xã Xà Phiên

Huyện Long Mỹ

2014

Sx lúa giống, rau màu, bơm tưới

81

HTX Thuận Hòa

Xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

29/9/2016

Bơm tưới, phân bón, VTNN, cơ

giới hóa NN, VC HH

82

HTX Mãng Cầu Xiêm Thuận Hòa

xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

12/4/2017

Sản xuất và kinh doanh mãng cầu xiêm, vật tư nông nghiệp, vận

chuyển hàng hóa

83

HTX DV NN Thiên Long

phường Bình Thạnh

Thị xã Long Mỹ

22/10/2012

Dịch vụ bơm tưới; Dịch vụ cày, xới, gặt đập liên hợp; Thi công công trình thủy lợi nội đồng; Dịch vụ sửa chữa cơ khí; Dịch vụ xây lắp điện; Kinh doanh phân bón; Liên kết liên doanh tiêu thụ lúa hàng hóa; Vốn tương trợ.

84

HTX Nhân giống

phường Thuận

An

Thị xã Long Mỹ

11/14/2006

Bơm tưới, thu mua lúa, kinh

doanh phân bón, lúa giống

85

HTX NN 26/3

xã Long Phú

Thị xã Long Mỹ

3/28/2000

Sản xuất lúa giống; Bơm tưới.

86

HTX NN Bình Hòa Phú

xã Long Phú

Thị xã Long Mỹ

7/24/2001

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, kinh doanh lúa giống, vật tư nông nghiệp.

87

HTX NN Thuận Tiến

xã Long Bình

Thị xã Long Mỹ

06/2006

Sản xuất lúa giống, phục vụ nông nghiệp, mua bán phân bón, bơm

tưới.

88

HTX NN Toàn Tâm

xã Long Trị

Thị xã Long Mỹ

12/2006

Trồng rau, đậu các loại, hoa và cây cảnh; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Bán buôn hoa và cây cảnh, rau quả; Kinh doanh phân bón.

89

HTX Quýt đường Long Trị

xã Long Trị

Thị xã Long Mỹ

3/2012

Trồng Cam, Quýt và các loại quả có múi khác; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Bán buôn hoa và cây cảnh; Kinh doanh phân bón; Bán buôn thực phẩm, rau quả.

90

HTX NN 2/9

xã Long Trị

Thị xã Long Mỹ

2014

SX lúa giống, rau màu, bơm tưới

91

HTX DV-NN Thành Công

xã Tân Phú

Thị xã Long Mỹ

27/9/2013

Dịch vụ bơm tưới; Sản xuất và kinh doanh lúa giống, cây con giống, sản xuất rau màu sạch; Dịch vụ cày, xới, gặt đập liên hợp, sấy lúa và tiêu thụ lúa hàng hóa; Kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; Vốn tương trợ.

92

HTX NN Bình Hiếu

phường Vĩnh

Tường

Thị xã Long Mỹ

01/12/2016

Bơm tưới, sx lúa giống, nội bộ

93

HTX NN Thạnh Thắng

xã Hỏa Tiến

Thành phố Vị Thanh

9/19/2006

Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khóm, thu mua khóm nguyên liệu; ươm và tiêu thụ cây giống; chế biến sản phẩm từ khóm, DV vật tư nông

nghiệp.

94

HTX Tân Thuận

xã Vị Tân

Thành phố Vị Thanh

8/4/2010

Sản xuất và vận chuyển mía

giống; mía nguyện.

95

HTX NN Phúc Anh

phường 3

Thành phố Vị Thanh

04/02/2010

Sản xuất hoa kiểng

96

HTX trồng mía 14/10

xã Tân Tiến

Thành phố Vị Thanh

12/28/2011

Sản xuất mía giống; vật tư nông nghiệp; thu mua mía nguyên liệu.

97

HTX Thuận Gia Phát

xã Hỏa Lựu

Thành phố Vị Thanh

8/21/2013

Sản xuất mía, lúa nguyên liệu và làm giống; giống cây trồng; DV bơm nước; DV vân chuyển bằng đường thủy; cung ứng phân bón trong nông nghiệp.

98

HTX Quyết Thắng (xã Vị

Tân)

xã Vị Tân

Thành phố Vị Thanh

12/9/2014

Chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh

rắn ri voi

99

HTX NN Vị Đông I

xã Vị Đông

Huyện Vị Thủy

5/19/1997

- Kinh doanh nhiên liệu và các

thiết bị phục vụ vận tải.

100

HTX NN Thắng Lợi

xã Vị Thăng

Huyện Vị Thủy

5/6/1999

Bơm tưới

101

HTX NN Thành Đạt

xã Vị Thăng

Huyện Vị Thủy

11/5/2003

- Tín dụng nội bộ, hỗ trợ vốn cho

thành viên.

102

HTX NN Vĩnh Tiên

xã Vĩnh Thuận

Tây

Huyện Vị Thủy

03/2003

Bơm tưới

103

HTX Thủy sản Thuận Tiến

xã Vĩnh Thuận

Tây

Huyện Vị Thủy

08/09/09

SX lúa giống, lúa chất lượng cao

104

HTX NN Vị Thủy 1

xã Vị Thủy

Huyện Vị Thủy

16/10/2009

Bơm tưới, nhân giống

105

HTX sản xuất dưa hấu

VIETGAP

xã Vĩnh Thuận

Tây

Huyện Vị Thủy

2011

sx dưa hấu

106

HTX NN&DV Kiến

Thành

xã Vị Bình

Huyện Vị Thủy

8/2011

SX lúa hàng hóa, Dịch vụ CC lúa

giống TV, tín dụng nội bộ

107

HTX Vị Thanh

xã Vị Thanh

Huyện Vị Thủy

16/8/2012

Bơm tưới, SX lúa hàng hóa

108

HTX NN Vị Trung

xã Vị Trung

Huyện Vị Thủy

13/7/2013

Bơm tưới dịch vụ NN

109

HTX NN & DV Vị Thắng

xã Vị Thăng

Huyện Vị Thủy

8/2013

Bơm tưới

110

HTX Vị Bình

xã Vị Bình

Huyện Vị Thủy

8/2013

Dịch vụ bơm tưới, SX lúa hàng

hóa,, cung ứng lúa giống

111

HTX NN Tân Long

xã Vĩnh Tường

Huyện Vị Thủy

2013

Bơm tưới

112

HTX Vị Thuỷ 2

xã Vị Thủy

Huyện Vị Thủy

Bơm tưới

113

HTX NN Hai Huynh

xã Vị Thăng

Huyện Vị Thủy

2014

Bơm tưới

114

HTXNN & DV Đồng Tiến

Vĩnh Trung

Huyện Vị Thủy

09/2015

Cung ứng phân bón, thuốc BVTV,

lúa giống

115

HTX Mãng Cầu Xiêm Thuận Hòa

xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

12/4/2017

Sản xuất và kinh doanh mãng cầu

xiêm, vật tư nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa

116

HTX NN Phước Lộc

xã Trường Long

A

Huyện Châu Thành A

14/12/2015

SX cung ứng lúa giống, lúa hàng

hóa,

117

HTX NN Trường Thịnh

xã Trường Long A

Huyện Châu Thành A

5/1/2017

SX lúa giống, lúa hàng hóa và bao tiêu lúa hàng hóa, DV phân bón

118

HTX Bắc Xà No

xã Vị Thanh

Huyện Vị Thủy

5/25/2017

SX lúa giống, lúa hàng hoá, hoạt động DV trồng trọt, sau thu hoạch, bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp, tín dụng nội bộ

119

HTX NN Bình Thạnh C

phường Bình Thạnh

Thị xã Long Mỹ

6/23/2017

Bơm tưới, SXKD lúa giống, mua bán vật tư nông nghiệp, liên kết bao tiêu sản phẩm, tín dụng nội bộ

120

HTX Kiến Trung

xã Vị Bình

Huyện Vị Thủy

04/8/2017

SX lúa giống, lúa hàng hoá, hoạt động DV trồng trọt, sau thu hoạch, bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp, tín dụng

nội bộ

121

HTX Nông sản sạch An Phát

xã Vị Trung

Huyện Vị Thủy

16/9/2017

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Trồng cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Chế biến và bảo quản rau quả; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

122

HTX NN An Hòa

phường Bình Thạnh

Thị xã Long Mỹ

09/10/2017

Bơm tưới, SX & cung ứng lúa giống; SX và mua bán cây con giống nông sản; mua bán vật tư nông nghiệp; Liên kết bao tiêu sản

phẩm; tín dụng nội bộ.

123

HTX Cây Giống Út Vân

xã Hiệp Lợi

Thành phố Ngã Bảy

16/10/1/2017

Sản xuất, cung ứng cây giống, cây ăn trái các loại; Mua bán cây giống các loại; Sản xuất, mua bán trái cây các loại; Sản xuất, mua bán cây cảnh; Sản xuất, mua bán phân bón (phân hữu cơ và vô cơ)

124

HTX NN Thịnh Phát

xã Đông Phước

A

Huyện Châu Thành

9/7/2017

Mua bán cây giống, phân bón, trái

cây

125

HTX Năm Nhi

xã Đông Phước

Huyện Châu Thành

31/10/2017

SX Caây giống, mua bán vật tư

nông nghiệp

126

HTX Phát Lợi

phường Hiệp Thành

Thành phố Ngã Bảy

03/11/2017

DV cung ứng cây giuống (mía, thuê mướn làm các công đoạn trồng mía, cung ứng phân bón và thuốc BVTV, chuyên chở mía, bao tiêu sản phẩm)

127

HTX nông nghiệp Lương Tâm - SAEMAUL

ấp 9, xã Lương Tâm

Huyện Long Mỹ

13/10/2017

Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Sản xuất rau màu trong nhà màng; sản xuất nấm rơm trong nhà. Sản xuất lúa gống. Dịch vu thu hoạch, cày xới, cấy lúa. Buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

128

HTX NN và DV Tân Tiến

xã Vị Tân

Thành phố Vị Thanh

7/24/2018

Trồng lúa, trồng ngô và các loại cây lương thực có hạt khác; DV trồng trọt; đại lý môi giới đấu giá; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu …

129

HTX NN Thạnh Đông

xã Hỏa Lựu

Thành phố Vị Thanh

06/11/2017

SX lúa giống, dịch vụ phục vụ

nông nghiệp, kinh doanh vật tư nông nghiệp

130

HTX DVNN&XD Đan

Anh

xã Long Phú

Thị xã Long Mỹ

12/4/2018

Bơm tưới và sản xuất lúa giống;

DV sản xuất nông nghiệp và tín dụng nội bộ

131

HTX NN TM DV Thuận

Hòa

xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

27/06/2018

SX trà mãng cầu, mức mãng cầu, cung ứng vật tư nông nghiệp

132

HTX Tôm - Lúa Tân Tiến

xã Lương Nghĩa

Huyện Long Mỹ

SX tôm - lúa, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm

cho thành viên

133

HTX DVNN Long Trị A

xã Long Trị A

Thị xã Long Mỹ

22/08/2018

Bơm tưới, SX và cung ứng giống; SX mua bán cây, con giống và nông sản; mua bán vật tư nông nghiệp; liên kết bao tiêu sản phẩm; tín dụng nội bộ.

134

HTX NN Thuận Mỹ

xã Thuận Hưng

Huyện Long Mỹ

12/9/2018

Bơm tưới, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bao tiêu mía

135

HTX NN Thạnh Phát

xã Thạnh Xuân

Huyện Châu Thành A

22/08/2018

Cung cấp cây giống, thu mua trái cây các loại, cung ứng dịch vụ thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, vận tải hàng hóa.

136

HTX NN Tấn Trung

xã Vĩnh Thuận Đông

Huyện Long Mỹ

25/10/2018

Bơm nước; sản xuất lúa hàng hóa, lúa giống; cung ứng lúa giống và dịch vụ tiêu thụ lúa hàng hóa

137

HTX NN TM DV Thạnh

Tiến

xã Tân Tiến

Thành phố Vị Thanh

11/5/2018

Trồng khóm, trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác. Bán buôn phôn bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

138

HTX NN Đồng Xanh

TT Rạch Gòi

Huyện Châu Thành A

10/1/2018

SX và cung ứng trâu, bò, dê

139

HTX NN Song Bình

xã Trường Long A

Huyện Châu Thành A

28/3/2019

Bơm nước; sản xuất lúa hàng hóa, lúa giống; cung ứng lúa giống và dịch vụ tiêu thụ lúa hàng hóa

140

HTX NN Đông Thịnh

TT Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

01/7/2019

Sản xuất, cung ứng con giống ba

ba, cua đinh.

141

HTX NN Thái Nguyên

Xã Tân Hòa

Huyện Châu Thành A

1/1/2019

SX cung ứng ba ba, cua đinh

giống

142

HTX chăn nuôi Quốc Thiên

ấp 5, xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

11/3/2019

Chăn nuôi lợn; Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh;Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong Nông nghiệp; Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa.

143

HTX DV NN Lộc Phát

(ấp 4, xã Lương

Tâm,

Huyện Long Mỹ

19/03/2019

Dịch vụ vận chuyển, cung ứng

VTNN.

144

HTX NN Mùa Vàng

ấp Trường Lợi A, xã Trường

Long A

Huyện Châu Thành A

16/4/2019

Sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, Dịch vụ gặt đập liên hợp

145

HTX NN Hiệp Phú

xã Tân Phước Hưng

Huyện Phụng Hiệp

14/11/2018

SX canh tác các loại cây ăn quả; cung ứng và trồng các loại cây xanh, cây LN, hoa kiểng; Thu mua, chế biến, tồn trữ, vận chuyển, cung ứng các mặt hàng nông sản; DV làm thủy lợi thủy nội đồng và các công trình GTTL; DV phân bón hữu cơ trong ngoài hợp tác xã; nuôi trồng mua bán thủy sản; du lịch sinh thái

146

HTX NN Phát Lộc

xã Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

SXKD chanh không hạt, DV bơm tưới, KD phân bón hữu cơ

147

HTX NN Phó Đường

xã Tân Phước Hưng

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

SXKD chanh không hạt, dịch vụ

bơm tưới, kinh doanh phân bón hữu cơ

148

HTX NN B2

xã Tân Phước Hưng

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

SXKD chanh không hạt, dịch vụ bơm tưới, kinh doanh phân bón

hữu cơ

149

HTX NN Búng Tàu

TT Búng Tàu

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

Sản xuất chanh không hạt, dịch vụ bơm tưới, kinh doanh phân bón

bữu cơ

150

HTX NN Hưng Thạnh

xã Hiệp Hưng

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

SXKD chanh không hạt, DV bơm tưới, KD phân bón hữu cơ

151

HTX NN Tân Tiến

TT Cây Dương

Huyện Phụng Hiệp

13/5/2019

SXKD chanh không hạt, DV bơm tưới, KD phân bón hữu cơ

152

HTX DVNN&TCMN Xẻo

Giá

xã Vĩnh Viễn

Huyện Long Mỹ

28/6/2019

Đan đát lục bình, dây nhựa, …

Tín dụng nội bộ

153

HTX NN Công nghệ cao Nhật Quang nông (đổi tên

12/9/2019)

xã Lương Nghĩa

Huyện Long Mỹ

09/7/2019

Chăn nuôi GSGC, thủy sản

154

HTX Kỳ Như

xã Thạnh Hòa

Huyện Phụng Hiệp

26/7/2019

Sx cá thát lát, sơ chế chế biến các sản phẩm từ động vật (thát lát),

thực vật.

155

HTX Tấn Đạt

xã Phương Phú

Huyện Phụng Hiệp

08/8/2019

SX cây giống Tràm, kinh doanh

cây tràm

156

HTX Chín Em Ba

xã Long Thạnh

Huyện Phụng Hiệp

19/8/2019

SX cây giống (Sầu riêng) và kinh

doanh cây ăn trái các loại

157

HTX Nông sản Đồng Thuận

phường 7

Thành phố Vị Thanh

9/22/2019

Trồng cây ăn quả; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; hoạt động dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt; sản xuất giống thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả; bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

158

HTX TM DV NN Vĩnh

Tường

xã Vĩnh Tường

Huyện Vị Thủy

7.10.2019

Dịch vụ bơm tưới; Sản xuất và cung ứng lúa giống; Cung ứng phân bón và thuốc BVTV cho các thành viên trong HTX và bà con nông dân trong khu vực; Liên kết thu mua lúa háng hóa cho thành

viên HTX và người dân trong khu vực.

159

HTX NN Bình Hòa

phường Vĩnh Tường

Thị xã Long Mỹ

02.10.2019

Dịch vụ bơm tưới; Sản xuất và cung ứng lúa giống; Mua bán vật tư NN; Liên kết, bao tiêu sản phẩm; Tín dụng nội bộ; Một số lĩnh vực khác trong NN.

160

HTX Tân Thành Trường Phát

xã Tân Bình

huyện Phụng Hiệp

09.10.2019

Sản xuất và kinh doanh sầu riêng; Cây con giống các loại; Các loại cây ăn quả khác; Kinh doanh phân bón hữu cơ; Góp vốn cho vay xoay vòng giữa các thành viên.

161

HTX NN Tấn Phát

xã Tân Hòa

huyện Châu Thành A

11.10.2019

Sản xuất và cung ứng lúa giống, lúa hàng hóa; Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng;

Cung ứng phân bón và thuốc

BVTV; Sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản (lương thực, rau quả,...)

162

HTX DV NN Trung Hiếu Phát

xã Hòa An

Huyện Phụng Hiệp

25.10.2019

Sản xuất cung ứng lúa thương phẩm; Cung ứng vật tư nông nghiệp; Dịch vụ bơm tưới; Dịch

vụ cơ giới trong sản xuất.

163

HTX Lộc Phát

phường 7

Thành phố Vị Thanh

12.11.2019

Sản xuất và cung ứng lúa giống, lúa hàng hóa; Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng;

Cung ứng phân bón, thuốc BVTV; Sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản.

164

HTX NN Phú An A

xã Phương Phú

Huyện Phụng Hiệp

27.11.2019

Trồng lúa; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Xử lý hạt giống để nhân giống;

Chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm; Nuôi trồng thủy sản nội

địa.

165

HTX Phước Lâm NG7

Số 257, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Thành phố Ngã Bảy

02.12.2019

Sản xuất kem: kem gấc, kem trái cây; Rượu gấc; mua bán sản phẩm nguyên liệu: trái gấc; Mua bán sản phẩm thành phẩm: dầu gấc,nước ép gấc; sản xuất mua bán cây gấc; DV nông nghiệp; DV: cho thuê xe ôtô, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa.

166

HTX TMDV NN Tấn Tú

thị trấn Vĩnh Viễn

Huyện Long Mỹ

03.12.2019

Đan đát lục bình; Cung ứng lúa giống; Cung cấp vật tư nông nghiệp; Dịch vụ gặt đập liên hợp; Thu mua lúa hàng hóa

167

HTX NN Khải Hoàng

xã Vĩnh Viễn A

Huyện Long Mỹ

1998

Dịch vụ giống; Vật tư nông

nghiệp

168

HTX nông nghiệp Thuận An

phường Thuận An

Thị xã Long Mỹ

16.10.2019

Sản xuất lúa giống; Hợp đồng liên kết, liên doanh, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; Dịch vụ vận chuyển.

169

HTX nông nghiệp Long Bình

xã Long Phú

Thị xã Long Mỹ

01.11.2019

Sản xuất gạo an toàn; Sản xuất và cung ứng lúa giống; Mua bán vật tư nông nghiệp; Liên kết, bao tiêu sản phẩm; Tín dụng nội bộ; Một số lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực noog nghiệp.

170

HTX Trường Hưng

Khu vực Xẻo Vong, Phường Hiệp Lợi

Thành phố Ngã Bảy

20.4.2020

Trồng cây lâu năm khác (trồng và mua bán cây công trình, cây kiểng, hoa kiểng); Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (sản xuất và mua bán phân bón hữu cơ). Nhân và chăm sóc cây lâu năm (sản xuất và mua bán cây giống). Hoạt động trồng trọt (Dịch vụ nông nghiệp, chăm sóc cây kiểng). Mua bán lẻ hàng hóa mới khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Mua bán dụng cụ nông nghiệp). Cho thuê xe.

171

HTX TMDV NN Thành

Đạt

thị trấn Vĩnh Viễn

Huyện Long Mỹ

26.12.2019

Trồng lúa; DV trồng trọt; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (DV vật

tư NN)

172

HTX Nuôi lươn Thuận Phát ấp 8, xã Vĩnh Viễn A,

huyện Long Mỹ.

xã Vĩnh Viễn A

Huyện Long Mỹ

31.12.2019

Saản xuất lươn giống; Cung cấp lươn thương phẩm; cho vay tín

dụng

173

HTX NN Thuận Hòa Phát

xã Hòa Mỹ

Huyện Phụng Hiệp

02.1.2020

Sản xuất sầu riêng; DV phân bón

hữ cơ; rau củ quả các loại.

174

HTX Trầu Vàng

xã Vị Thủy

Huyện Vị Thủy

12.02.2020

Trồng Vây hàng năm khác (Sản xuất kinh doanh Trầu và Trầu giống); Hoạt động dịch vụ trồng trọt (DV vật tư noog nghiệp); tín

dụng nội bộ.

175

HTX TMDV NN Tiến

Phát

xã Thuận Hưng

Huyện Long Mỹ

3/12/2019

Bơm tưới, thu hoạch lúa, bao tiêu

lúa hàng hóa.

176

HTX nông nghiệp Tân Phát Tài

xã Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp

02/2020

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cây ăn trái, rau củ quả các loại; Hoạt động dịch vụ bơm tưới; Kinh doanh phân bón hữu cơ

177

HTX trái cây sinh học OCOP

Thị trấn Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

02/2020

Trồng rau, đậu các loại và hoa; trồng cây hàng năm khác; trồng cây ăn quả; nhân và chăm sóc cây giống lâu năm; hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; chế biến và bảo quản rau quả; bán buôn thực phẩm; bán buôn chuyên doanh khác; vận tải hàng hóa đường bộ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp; nhân và chăm sóc cây giống hàng năm.

178

HTX Hậu Giang Xanh

Khu vực 3, phường V

Thành phố Vị Thanh

11.5.2020

Cung ứng con giống, thức ăn. Nuôi trồng thủy sản nội địa, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản

phẩm từ thủy sản.

179

HTXNN Vũ Đan

xã Nhơn Nghĩa A

Huyện Châu Thành A

15/5/2020

Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ tiêu thụ trái cây.

180

HTX nông sản an toàn Lon

Xã Long Trị A

Thị xã Long Mỹ

22/5/2020

Sản xuất rau màu các loại; sản xuất và cung ứng lúa giống; sản xuất, mua bán cây, con giống và nông sản; mua bán vật tư nông nghiệp; liên kết bao tiêu sản phẩm.

181

HTX NN Xanh Tạo Thành

Xã Long Thạnh

Huyện Phụng Hiệp

22/6/2020

Sản xuất kinh doanh giống cây trồng các loại. Sản xuất kinh doanh sản phẩm các loại cây ăn trái và rau củ quả. Kinh doanh phân bón hữu cơ. Dịch vụ bơm

tưới.

182

HTX NN Hòa Hưng

TT Búng Tàu

Huyện Phụng Hiệp

13/02/2020

 • Sản xuất, kinh doanh chanh không hạt
 • Dịch vụ bơm tưới
 • Kinh doanh phân bón hữu cơ

183

HTX NN Thái An Khang

TT Cây Dương

Huyện Phụng Hiệp

12/02/2020

 • Sản xuất, kinh doanh cây giống các loại (Cây ăn trái, rau, củ, quả)
 • Sản xuất, kinh doanh cá giiongs các loại (các loại cá nước ngọt)
 • Kinh doanh phân bón hữu cơ
 • Sản xuất, kinh doanh hoa kiểng
 • Thu mua nông sản

184

HTX SX-TM Tân Phát Tầm Vu

xã Thạnh Hòa

Huyện Phụng Hiệp

24/4/2020

 • Nuôi trồng, mua bán thủy, hải sản
 • Chế biến thủy, hải sản
 • Chế biến thực phẩm
 • Vận chuyển hàng hóa đường thủy, bộ
 • Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản
 • Vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật chăn nuôi gia súc, thủy sản

-Mua bán cây trồng

 • Mua bán trùng huế, phân trùng huế

185

HTX thương mại và dịch vụ bưởi Thanh Bình

xã Thuận Hưng

Huyện Long Mỹ

17/8/2020

Sản xuất cây giống. Cung ứng sản phẩm trái bưởi da xanh. Cung ứng

vật tư nông nghiệp

186

HTX nông nghiệp Bình Thạnh B

Phường Bình Thạnh

Thị xã Long Mỹ

09/7/2020

Sản xuất, mua bán cây con giống và thủy sản; dịch vụ nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản); bơm tưới. Liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; sản xuất và cung ứng lúa giống; mua bán vật tư nông nghiệp; tín dụng nội bộ.

187

HTX xoài cát hồng Vĩnh Trung

xã Vĩnh Trung

Huyện Vị Thủy

9/2020

Trồng xoài, (cây giống, xoài thương phẩm). Hoạt động dịch vụ trồng trọt (bao trái xoài, liên kết tiêu thụ). Bán buôn thuốc BVTV, phân bón và các phương tiện sản xuất khác sử dụng trong nông nghiệp.

188

HTX NN và DV Quyết Thắng

xã Vị Bình

Huyện Vị Thủy

02/10/2020

Dịch vụ bơm tưới; trồng lúa; hoạt động dịch vụ trồng trọt; tín dụng

nội bộ.

189

HTX NN Tân Phú Thành

Xã Thuận Hòa

Huyện Long Mỹ

Cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất lúa giống, trồng lúa thương phẩm, sản xuất con giống, chăn nuôi thủy sản, sản xuất con giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm, Bơm tưới

190

HTX Như Trí

Phường VII

Thành phố Vị Thanh

10/2020

Cung ứng lúa giống, bao tiêu lúa hàng hóa; Liên kết cung cấp nông sản sạch, giống cây trồng; Cung ứng gạo sạch hữu cơ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tín dụng nội bộ

191

HTX nông sản Hậu Giang

Thị trấn Mái Dầm

Huyện Châu Thành

10/2020

Chế biến Và Bảo quản rau quả;

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán lẽ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

192

HTX NN Trường Long Tây

xã Trường Long Tây

Huyện Châu Thành A

14/11/2020

Dịch vụ liên kết tiêu thụ nông sản (Lúa, cây ăn trái,…); dịch vụ phân bón thuốc bảo vệ thực vật; dịch vụ cung ứng cây giống, con giống; dịch vụ làm đất; dịch vụ gieo sạ; phun thuốc bằng máy bay; dịch vụ sau thu hoạch.

193

HTX NN Trồng hoa Xáng Mới

TT Rạch Gòi

Huyện Châu Thành A

20/11/2020

Sản xuất và cung ứng các loại hoa kiểng, cung ứng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ cung ứng các loại cây, giống hoa kiểng

194

HTX Nông nghiệp - Cây giống - Hoa kiểng Bích Ngọc

Số 171/258, ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A

Huyện Châu Thành A

29/11/2020

Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng; sản xuất và cung ứng các loại cây công trình; nhận thi công các công trình cây xanh, khuôn viên, cơ quan, trường học và cacsc ông trình khác; hợp đồng thu mua cacsmawtj hàng nông sản sau thu hoạch; nhận chuyển các mặt hàng nông sản; sản xuất và cung ứng cá giống các loại.

195

HTX nông nghiệp Thạnh Xuân

Âp Trầu hôi, xã Thạnh Xuân

Huyện Châu Thành A

23/11/2020

Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, dịch vụ phân bón thuốc BVTV, dịch vụ Dịch vụ tiêu thụ trái cây.

196

HTX nông nghiệp - xây dựng Tân Phú

Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh

Huyện Châu Thành A

15/12/2020

Sản xuất và tiêu thụ các loại trái cây, sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, kinh doanh vật liệu xây dựng

197

HTX NN Thiên Nông

Âp 1B, thị trấn Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

24/12/2020

Sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, cung ứng phân bón, thuốc BVTV, dịch vụ tiêu thụ trái cây

198

HTX NN Cao Thắng

Khu vực 7, phường Hiệp Thành

Thành phố Ngã Bảy

05/10/2020

Dịch vụ cung cấp cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm, chế biến canh muối, sản xuất nước cốt chanh, và dịch vụ khác theo quy định pháp luật.

199

HTX NN khóm Thạnh Xuân

Ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến

Thành phố Vị Thanh

16/3/2021

Trồng cây hàng năm khác, sản xuất và mua bán khóm. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm, sản xuất và cung ứng cây khóm giống. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, dịch vụ thu mua và tiêu thụ sản phẩm khóm. Nuôi trồng thủy sản nội địa, nuôi thủy sản. Bán buôn tổng hợp, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc

BVTV; dịch vụ cung ứng thức ăn trong chăn nuôi thú y, thủy sản.

200

HTX Hằng Nhi

Ấp Đông An 2A, xã Tân Thành

Thành phố Ngã Bảy

10/3/2021

Trồng cây ăn trái. Mua bán, xuất khẩu nông sản, mua bán giống cây trồng. Cung ứng phân bón, mua bán dụng cụ nông nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.

201

HTX Kim Ngoan

Xã Vị Đông

Huyện Vị Thủy

30/3/2021

Nuôi trồng thủy sản; Sơ chế, chế biến thủy sản; Kinh doanh thủy sản, thức ăn thủy sản; Sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản

202

HTX NN mít Hữu Cơ

Ấp Đông Lợi B, Xã Đông Phước

Huyện Châu Thành

29/4/2021

Mua bán vật tư nông nghiệp.

Cung ứng tiêu thụ sản phẩm mít.

Đang online: 3
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 250425
THÀNH VIÊN