Giới thiệu chung - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 27-05-2021

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

 

        - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang  là tổ chức kinh tế - xã hội, tập hợp của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động hp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tự nguyn tham gia, nhằm mục đích hỗ trợ, phát triển, mở rộng sản xut kinh doanh của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức thành viên, góp phn phát triển kinh tế - xã hi của đất nước.

 

- Liên minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ); hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt, phù hợp với Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Trụ sở đặt tại số 55 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

THÀNH VIÊN
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 482
Đã truy cập: 251235