Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Đại hội thường niên Hợp tác xã Hậu Giang Xanh

Ngày 01-07-2021 - Lượt xem: 131

Ngày 01/7/2021, Tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hậu Giang. HTX Hậu Giang Xanh tổ chức Đại hội thường niên nhằm đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và đề ra phương án hoạt động năm 2021. Tham dự có đồng chí Ngô Minh Long, Chỉ tich Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Chi cục phát triển nông thôn tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh, đặc biệt có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là thành viên của HTX cùng dự và 55 đại biểu chính thức được triệu tập.

Description: C:\Users\welcome\Desktop\QCuan cảnh ĐH.jpg

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát HTX năm 2020, báo cáo thu chi tài chính năm 2020.

HTX hiện có 55 thành viên, với số vốn góp thực tế là 1.504 triệu đồng. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của của thời tiết khí hậu, dịch bệnh trên người và động thực vật, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. Tuy nhiên, dưới sự chung sức, đồng lòng của HĐQT và tất cả thành viên HTX đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu năm 2020. Tổng doanh thu năm 2020 của HTX đạt 1.369 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế 22,64 triệu đồng.