Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Trong xu thế hội nhập hiện nay, các hợp tác xã (HTX) cần đẩy mạnh liên kết để thành lập Liên hiệp HTX nhằm tập trung đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm

Ngày 24-02-2022 - Lượt xem: 37

 

Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm chú trọng phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, hàng loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đào tạo, thuế, vốn, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được triển khai với mục tiêu hỗ trợ hiệu quả hoạt động cho HTX. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2021 về thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2021 và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2022 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2022, trong đó chú trọng đến phát triển mới 02 liên hiệp HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Luật HTX năm 2012.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang phối hợp với tổ chức Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (sau đây gọi là “DGRV”) mời 19 HTX về lĩnh vực thủy sản và 39 HTX lĩnh vực lúa gạo để khảo sát nhu cầu thành lập 02 liên hiệp HTX. Đến dự buổi làm việc có ông Nguyễn Trọng Khánh đại diện tổ chức DGRV; ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đại diện 58 HTX cùng dự.

Quang cảnh buổi làm việc khảo sát nhu cầu thành lập liên hiệp HTX

Theo Luật HTX năm 2012 quy định, Liên hiệp HTX phải có tối thiểu 4 HTX thành viên trở lên, nhằm hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho thành viên. Đây cũng là mô hình cao nhất của kinh tế tập thể, gồm: THT, HTX và Liên hiệp HTX. Liên hiệp HTX được mở rộng, tùy thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quy mô địa phương đến vùng, có thể liên kết với những tập đoàn kinh tế lớn.

Hiện nay toàn tỉnh có 228 HTX hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Thành lập Liên hiệp HTX là cần thiết để xây dựng mô hình liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trên thị trường, mang lại thu nhập cho thành viên, người dân.

Trong chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh năm 2022, trên địa bàn tỉnh phải thành lập ít nhất 02 Liên hiệp HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Trong quý I/2022 chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để đánh giá quy mô hoạt động của từng HTX. Đặc biệt ưu tiên lựa 02 lĩnh vực lúa gạo và thủy sản. Hiện tại, Liên minh HTX tỉnh chọn 19 HTX trên địa bàn tỉnh để thành lập Liên hiệp HTX thủy sản và 39 HTX thành lập Liên hiệp HTX lúa gạo.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan cùng với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn mô hình HTX có đủ tiềm lực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập Liên hiệp HTX về lĩnh vực trái cây. Đồng thời, đưa cán bộ quản lý HTX học tập, tìm hiểu mô hình Liên hiệp HTX đang hoạt động tại một số tỉnh, thành trên địa bàn cả nước, để đảm bảo Liên hiệp HTX khi đi vào hoạt động phải thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên.

H.Luân – M.Toản


THÀNH VIÊN