Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Thành lập Liên hiệp Hợp tác xã trái cây xuất khẩu MeKong

Ngày 09-06-2022 - Lượt xem: 87

 

Ngày 09/6/2022, tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã diễn ra Hội nghị thành lập Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) trái cây xuất khẩu MeKong. Đến dự chỉ đạo và chúc mừng Hội nghị có đồng chí Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, đại diện Liên hiệp HTX thủy sản Mekong và Liên hiệp HTX lúa gạo Xà No Mekong trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cùng 21 HTX có đơn xin gia nhập Liên hiệp HTX.

 

Ông Ngô Minh Long (giữa), Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, trao hoa chúc mừng và bảng hiệu cho Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX.

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2026; biểu quyết danh sách thành viên gồm 21 HTX và mức góp vốn điều lệ với tổng số vốn là 2 tỷ đồng; hội nghị cũng đã thống nhất bỏ phiếu kín bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 người, bầu ra Chủ tịch HĐQT và Kiểm soát viên với số phiếu đạt 100 %. ông Trần Bá Sơn, giám đốc HTX Trái cây sinh học OCOP được bàu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX nhiệm kỳ 2022 - 2026.