Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Phấn đấu thu hút 100% các mô hình KTTT là thành viên của Liên minh hợp tác xã tỉnh

Ngày 13-11-2020 - Lượt xem: 125

(HGO) - Sáng ngày 13-11, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 176 thành viên đại diện gần 5.000 thành viên HTX trong tỉnh.

Description: C:\Users\welcome\Desktop\DH1.jpg

Ông Lê Tiến Châu (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Tỉnh ủy, tặng bức trướng cho lãnh đạo Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX và thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, phấn đấu thu hút 100% Liên hiệp HTX, HTX và nhiều tổ hợp tác, tổ chức kinh tế là thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh không ngừng phát huy tiềm năng, lợi thế của mô hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX, đồng thời cần năng động trong huy động các nguồn lực để đầu tư theo kịp sự thay đổi của công nghệ và thị trường. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào mô hình KTTT, HTX để không ngừng tăng số lượng thành viên, mô hình sản xuất, từ đó tạo ra số lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Mặt khác, xem xét liên kết các HTX cùng ngành nghề, tiếp tục hỗ trợ các mô hình KTTT, HTX thực hiện đa ngành nghề, dịch vụ để tăng hiệu quả hoạt động và góp phần đóng góp vào chỉ số GRDP cho tỉnh theo Nghị quyết Liên minh HTX tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới, cũng như phấn đấu trở thành ngọn cờ đầu của vùng Tây Nam bộ…

Description: C:\Users\welcome\Desktop\DH2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bìa phải) trao 20 tỉ đồng tiền quỹ hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 cho Liên minh HTX tỉnh.

Trong giai đoạn 2014-2020, Liên minh HTX tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tư vấn, hỗ trợ và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thành viên; đồng thời luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai đồng bộ các mặt công tác gắn chặt với hoạt động của HTX. Bên cạnh đó, lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát khi có nhiều chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được triển khai gắn với những chính sách hỗ trợ kịp thời, từ đó lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và hoạt động hiệu quả với việc đa dạng ngành nghề, dịch vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho thành viên. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2020, toàn tỉnh thành lập mới 130 HTX, trong đó có 121 HTX nông nghiệp và 9 HTX phi nông nghiệp; nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 206 HTX, với gần 5.000 thành viên và 8.141 lao động. Ngoài nâng cao số lượng HTX, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và nhà khoa học từ một số viện, trường triển khai nhiều phần việc mang lại hiệu quả thiết thực cho mô hình KTTT, HTX trong tỉnh như: hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hiện công tác khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề, hỗ trợ dụng cụ cơ giới hóa phát triển sản xuất... Mặt khác, quỹ hỗ trợ HTX đã triển khai thực hiện 59 dự án, với số tiền phát vay hơn 28 tỉ đồng.

Description: C:\Users\welcome\Desktop\DH3.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Bảo (thứ 5 từ phải sang), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân tại Đại hội. 

Với mục tiêu "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu ít nhất 65% số hộ sản xuất nông nghiệp tham gia THT, HTX nông nghiệp; số thành viên tham gia HTX tăng 1,5 lần so với cuối năm 2020; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 150 HTX, 2-3 liên hiệp HTX, 500 tổ hợp tác; xây dựng toàn diện 15 HTX và 3 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả với doanh thu đạt trên 1 tỉ đồng/năm đối với HTX và trên 2 tỉ đồng/năm đối với liên hiệp HTX; phấn đấu đến năm 2025 có 75 tổ hợp tác, 75 HTX cấp xã và 8 HTX cấp huyện hoạt động hiệu quả làm điểm nhân rộng; tỷ trọng đóng góp của khu vực KTTT, HTX vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 đạt từ 5% trở lên; vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đến năm 2025 đạt 40 tỉ đồng (hiện nay là 20  tỉ đồng) để hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX...

Description: C:\Users\welcome\Desktop\DH4.jpg

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tại Đại hội.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Theo đó, ông Ngô Minh Long tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và lãnh đạo tỉnh khi ra mắt trước đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 khn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết mà đại hội đề ra; đồng thời tp trung thc hin nhim v xây dng và hoàn thin th chế, to môi trưng thun li cho tổ hợp tác, HTXcũng như phát huy tinh thn t ch, tinh thn khi nghip, s năng đng, sáng to ca các tổ hợp tác, HTX. Tiếp tục tổ chức quản lý và điều hành tốt quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh. Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả; đồng thời mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa khu vực KTTT với các thành phần kinh tế khác để góp phần huy động thêm các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập hiện nay…