Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 50

 

Sáng ngày 30/7, Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 105 điểm cầu.

Chú trọng thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện của hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã (LH HTX), tổ hợp tác (THT) và tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể (KTTT), HTX tự nguyện tham gia (thành viên); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, HTX, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần KTTT, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Description: http://vca.org.vn/upload/images/2021/30_7_2021/20210730-IMG_2446.jpg

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị về Tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm, ông Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh 6 tháng đầu năm hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các nhiệm vụ, giải pháp tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động nhiệm kỳ, Chương trình công tác toàn khóa; …

Bên cạnh đó, toàn hệ thống đã chủ động, tích cực triển khai tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển KTTT, HTX, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Đồng thời, chủ động phối hợp, làm việc, tham gia xây dựng và triển khai nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua, các hoạt động của hệ thống; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.