Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 30/01 đến 04/02/2023

Ngày 30-01-2023 - Lượt xem: 52

 

THỨ HAI            30/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp mặt đầu năm. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA              31/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp Thường trực. Mời CVP, KT, TQ, đ/c Lơ - CNUBKT, đ/c Hạnh - PGĐ TT TV&DV, đ/c Trung. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Họp giao ban đầu năm. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ (lịch Tỉnh uỷ).

- 15 giờ, Chủ tịch dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân Dự họp về Đề tài khoa học. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

 

THỨ               01/02

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Điểm tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

THỨ NĂM          02/02

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            03/02

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BẢY            04/02

 

8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế vùng - Mekong Delta 2023. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 04.doc_20230202141547.doc

THÀNH VIÊN