Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 28/02 đến 04/3/2022)

Ngày 25-02-2022 - Lượt xem: 93

 

THỨ HAI            28/02

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, ban, đ/c Trung Quỹ HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 9 giờ 30’, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp thông qua quy trình bổ nhiệm lại trưởng phòng TV, XD và CVP. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân đi công tác tỉnh Cà Mau. Mời đ/c Toản, Phó Trưởng phòng Tư vấn cùng đi.

 

THỨ BA              01/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên đi công tác Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mời đ/c Trọng, Trưởng Phòng Xây dựng, đ/c Nam, Ủy viên UBKT cùng đi.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng dự Tập huấn “Các tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu: Làm thế nào đáp ứng các tiêu chuẩn đó để trở nên cạnh tranh và bền vững hơn”. Mời đ/c Toản, Phó Trưởng phòng Tư vấn cùng dự. Điểm tại Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207, Phan Ngọc Hiển, P6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (thời gian tập huấn 03 ngày).

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Họp đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và trao cờ Cụm trưởng cụm thi đua Tây Nam Sông Hậu năm 2022. Mời CVP cùng đi và chuẩn bị phương tiện, nội dung. Địa điểm Liên minh HTX An Giang.

 

THỨ TƯ              02/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Tập huấn về tư vấn thành lập mới HTX. Mời đ/c Trọng, Trưởng Phòng Xây dựng, đ/c Nam, Ủy viên UBKT cùng dự. Địa điểm tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (thời gian tập huấn 02 ngày).

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Họp đối thoại với HTX và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Giao VP mời 70 HTX và 10 câu hỏi tại hội trường, tiếp đón HTX vào hội trường Mời 15 viên chức Liên minh HTX cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (lịch Tỉnh ủy).

 

THỨ NĂM          03/3

 

- 7 giờ 30, Chủ tịch làm việc với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ,  Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU           04/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 09.doc_20220228222839.doc

THÀNH VIÊN