Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 26/12 đến 30/12/2022)

Ngày 25-12-2022 - Lượt xem: 108

 

THỨ HAI             26/12

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - Phòng KH&NV, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân họp Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA          27/12

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Các Phó Chủ tịch họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng cuối năm. Mời thành viên Hội đồng cùng dự.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ           28/12

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên đi công tác Hà Nội dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mời đ/c Toàn cùng đi (từ 28/12-30/12).

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM            29/12

 

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Hội thảo “Giải pháp nâng cao vai trò của HTX trong sản xuất lúa cho nông dân ở ĐBSCL”. Điểm tại Hội trường Khoa phát triển nông thôn, Trường ĐHCT (Khu Hòa An).

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            30/12

 

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng luân dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 50.doc_20221225194152.doc

THÀNH VIÊN