Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 25/4 đến 29/4/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 23-04-2022 - Lượt xem: 101

 

THỨ HAI           25/4

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              26/4

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch Làm việc báo cáo tiến độ đề án Sản xuất nông nghiệp bền vững. Mời đ/c Toàn cùng dự. Điểm phòng họp số 1 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

 - 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp, làm việc Đoàn Công tác Liên minh HTX tỉnh An Giang và Đoàn Công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi. Mời lãnh đạo các phòng, TT, VP, Quỹ cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

THỨ TƯ              27/4

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân tiếp Đoàn Công tác Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi.

- 13 giờ 30, Chủ tịch Dự hội thảo “Giới thiệu Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam và lợi ích cho HTX”. Điểm tại Khách sạn Vinpearl Cần Thơ.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Ký kết Chương trình hợp tác toàn diện ĐHCT. Mời đ/c Lộc, CVP cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ  làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM                              28/4

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch Dự Hội thảo trực tuyến Ứng dụng than sinh học trong phát triển NN bền vững.

THỨ SÁU                      29/4

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Dự Hội nghị thành lập Liên hiệp HTX lúa gạo. Điểm tại Hội trường Liên minh HTX.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân tiếp Đoàn dự án GiZ. Mời đ/c Thông, Giám đốc Trung tâm TV&DV cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 15 giờ, Chủ tịch dự Họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 17 (BSL1).doc_20220427132611.doc

THÀNH VIÊN