Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 21/11 đến 25/11/2022)

Ngày 20-11-2022 - Lượt xem: 126

 

THỨ HAI             21/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân tiếp tục tham gia hội chợ năm 2022 tại tỉnh Gia Lai (từ 14-24/11/2022).

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA          22/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ họp đánh giá viên chức năm 2022. Mời thành viên hội đồng cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ TƯ           23/11

 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi công tác huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM            24/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị xúc tiến thương mại TP.HCM.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            25/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch làm việc đoàn đánh giá kiểm tra liên ngành chương trình MTQG 2021-2025. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch UBND tỉnh).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã TP. Hồ Chí Minh. Mời đ/c Lộc - CVP cùng dự. Điểm tại Hội trường Học viện cán bộ TP.HCM, số 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 45.doc_20221120191958.doc

THÀNH VIÊN