Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 20/6 đến 24/6/2022)

Ngày 18-06-2022 - Lượt xem: 40

 

THỨ HAI            20/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 - 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông, PCVP, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch dự Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

 

THỨ BA              21/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc 03 liên hiệp HTX. Nội dung: danh mục đầu tư hạ tầng/thiết bị, tổ chức sản xuất năm 2023. Mời lãnh đạo phòng Kế hoạch Sở NN&PTNT, Chi cục PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc LM HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan LMHTX.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              22/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc về công tác chuyên môn của LM HTX. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan (cả ngày).

 

THỨ NĂM                    23/6

 

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc với Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế; Phòng Tài chính các huyện/TX/TP. Mời lãnh đạo các phòng cùng dự (Giao VP mời.). Điểm tại Phòng họp Cơ quan LMHTX.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

 - 13 giờ 30’, Chủ tịch dự Họp thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch UBND tỉnh).

 - 13 giờ, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU           24/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch dự Nghiệm thu dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, xoài cát Hậu Giang”. Điểm tại Sở KHCN.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên Dự khai mạc và Chấm điểm Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2022. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 23.doc_20220618121625.doc

THÀNH VIÊN