Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 18/7 đến 22/7/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 17-07-2022 - Lượt xem: 108

 

THỨ HAI           18/7

 

 - 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông, PCVP, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 9 giờ 30, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp triển khai các nhiệm vụ tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Luật HTX 2012. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

          - 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự tập huấn “Hỗ trợ sau đào tạo cho các Hợp tác xã - Sử dụng Phương pháp huấn luyện”. Điểm tại TP. Cần Thơ (03 ngày, từ ngày 18/7-20/7/2022).

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA              19/7

 

 - 6 giờ 30, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 - 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp tháng 7/2022; ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về Tuyên truyền phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2022 - 2025. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Chủ tịch Kiểm tra hội trường, đón tiếp đại biểu ở xa.

 

THỨ TƯ              20/7

 

 - 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Dự tọa đàm góp ý dự thảo Luật HTX 2012. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

 - 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM                    21/7

 

- 6 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

 - 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân nghỉ phép.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            22/7

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân nghỉ phép.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 27 (BSL1).doc_20220718211540.doc

THÀNH VIÊN