Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 17/10 đến 22/10/2022) điều chỉnh lần 4

Ngày 16-10-2022 - Lượt xem: 137

 

THỨ HAI             17/10

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - KH, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân Họp Tổ CTV 35- Liên minh HTX HG. Nội dung tập huấn, hướng dẫn cho thành viên Tổ thực hiện thao tác bóc gỡ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Mời thành viên Tổ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ BA          18/10

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc với HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tấn Tú, huyện Long Mỹ. Nội dung thẩm định dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Điểm tại HTX.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

 

THỨ             19/10

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Họp bàn chuẩn bị tổ chức tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Thông - Phó Trưởng phòng KH&NV cùng dự. Điểm tại Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông.

 

THỨ NĂM            20/10

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            21/10

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch dự Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Hội trường Sở KH&CN.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp trao đổi với Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về nội dung Hợp đồng ủy thác cho vay giữa Quỹ HTPT HTX và Ngân hàng CSXH tỉnh. Mời các đ/c: Lơ, Kiều Hạnh, Trung cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ BẢY           22/10

 

7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân tham gia Đoàn khám sức khoẻ tại TP. Cần Thơ (Viên chức tham gia khám tập trung tại cơ quan lúc 6h).

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 40 (BSL4).doc_20221020142220.doc

THÀNH VIÊN