Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 16/5 đến 20/5/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 13-05-2022 - Lượt xem: 89

 

THỨ HAI             16/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 10 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp Ban Thường vụ tháng 5/2022. Mời các đồng chí Ủy viên BTV cùng dự (giao VP chuẩn bị nội dung xin ý kiến BTV). Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Phòng Khánh tiết Đoàn ĐBQH tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân Họp với các ngành bàn kế hoạch tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã Coop - Expo 2022. Mời Trưởng phòng Tư vấn (Trung tâm), đồng chí Thắng - Kế toán cùng dự (Giao Phòng Tư vấn chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

 

THỨ BA              17/5

 

- 7 giờ, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Đại hội thường niên HTX Nông nghiệp Hiếu Lực năm 2021. Điểm tại trụ sở HTX, ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc với HTX Nông nghiệp Nông Gia. Nội dung thẩm định dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Mời đ/c Trung cùng dự. Điểm tại HTX Nông nghiệp Nông Gia.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ           18/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự họp đóng góp kế hoạch và thang điểm Khối thi đua năm 2022. Mời đồng chí Chánh Văn phòng cùng dự (giao VP chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp trụ sở làm việc Các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM                    19/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

THỨ SÁU                     20/5

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch tham quan kho lạnh tại tỉnh Trà Vinh.

- 13 giờ, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 21 (BSL1).doc_20220516155126.doc

THÀNH VIÊN