Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 15/8 đến 19/8/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 14-08-2022 - Lượt xem: 186

 

THỨ HAI             15/8

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - KH, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc 3 phòng: Phòng kiểm tra/ phòng KH/ TT TV DV. Mời Kế toán cùng dự. Nội dung chốt kế hoạch chi tiết các nội dung Đề án SX NN bền vững. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 16 giờ, Chủ tịch làm việc HTX tham gia bộ nhận diện. Mời lãnh đạo TT TV DV cùng làm việc.

 

THỨ BA              16/8

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch làm việc với Cục Thống kê tỉnh về Công văn 48/LMHTXVN-UBKT tính đúng, tính đủ phần đóng góp của KTTT, HTX trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Mời CVP, đại diện Phòng Kiểm tra, đ/c Thông - KH cùng dự (Giao đ/c Thông liên hệ). Điểm tại Cục Thống kê tỉnh.

 

THỨ TƯ              17/8

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự Đại hội HTX Tân Long, huyện Vị Thủy. Mời đ/c Thông - KH cùng dự. Điểm tại HTX Tân Long.

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 THỨ NĂM          18/8

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (Phiên 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường tầng 2).

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên làm việc với Đoàn công tác         Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời đ/c Thông - KH, đ/c Toàn - VP và đại diện Trung tâm Tư vấn cùng làm việc. Điểm tại phòng họp Cơ quan

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ đi thẩm định dự án vay vốn       Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Mời đ/c Trung cùng đi. Điểm tại HTX Cây giống Tân Sinh Trưởng, xã Tân Thành, TP.Ngã Bảy.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            19/8

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (Phiên 2). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường tầng 2).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 31 (BSL2).doc_20220816165232.doc

THÀNH VIÊN