Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 14/3 đến 18/3/2022)

Ngày 12-03-2022 - Lượt xem: 104

 

THỨ HAI            14/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, ban, đ/c Trung Quỹ HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA              15/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              16/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch làm việc với 05 HTX đợt 2 tham gia đề án. Điểm tại Phòng họp Cơ quan (Giao Đ/c Toàn mời và cùng làm việc).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM          17/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch Họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Điểm tại Phòng họp Cơ quan (Giao Đ/c Trung chuẩn bị nội dung gửi các thành viên hội đồng, thơ mời. Mời các thành viên quỹ cùng dự).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Tập huấn nghiệp vụ công tác quỹ HTX. Mời tất cả viên chức Liên minh HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

 

THỨ SÁU           18/3

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Tiếp đoàn công tác tham quan, học tập tỉnh Vĩnh Long. Mời Trưởng các phòng cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan (Giao VP chuẩn bị nội dung, báo cáo, hậu cần).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch Dự Hội thảo trực tuyến “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và luật HTX của một số quốc gia trên thế giới”.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 11.doc_20220313085918.doc

THÀNH VIÊN