Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 13/6 đến 17/6/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 11-06-2022 - Lượt xem: 67

 

THỨ HAI             13/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc online, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân đi công tác Hà Nội (Tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư cho các Hợp tác xã Coop-Expo 2022; Thời gian đến hết ngày 17/6/2022).

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông, PCVP, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA               14/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc online.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              15/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc online.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Họp thông qua nội dung điều chỉnh Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nông nghiệp & PTNT.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM           16/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc online.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Đề án 06). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            17/6

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc 03 liên hiệp HTX. Nội dung danh mục đầu tư hạ tầng/ thiết bị, tổ chức sản xuất năm 2023. Mời lãnh đạo phòng Kế hoạch Sở NN &PTNT, Chi cục PTNT, đại diện các lãnh phòng, TT thuộc LMHTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh. 

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 22 (BSL1).doc_20220613163021.doc

THÀNH VIÊN