Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 11/4 đến 15/4/2022) điều chỉnh lần 2

Ngày 09-04-2022 - Lượt xem: 78

 

THỨ HAI            11/4

Ngh bù giổ tổ Hùng Vương

THỨ BA              12/4

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ              13/4

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy và điều phối lớp học cho cán bộ, viên chức. Điểm tại Hội trường Liên minh HTX (đến hết ngày 16/4/2022).

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM                             14/4

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự lớp Đào tạo giảng viên cấp tỉnh và tham gia giảng thử nghiệm cho học viên từ các HTX (Thời gian từ ngày 14/4 - 20/4/2022 và 21/4 - 23/4/2022). Điểm tại Khách sạn Hậu Giang.

THỨ SÁU                     15/4

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch Làm việc HTX Thuận Lợi về nội dung củng cố HTX theo đề án SXNN bền vững. Mời Đ/c Toàn, Thắng, Phú phụ trách Hợp tác xã Thuận Lợi, huyện Long Mỹ cùng dự làm việc. Giao Đ/c Phú liên hệ HTX (tranh thủ mời có bao nhiêu người làm việc bấy nhiêu). Điểm phòng họp LM HTX.

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch tiếp và làm việc với Trường ĐHCT, về kế hoạch đào tạo các lớp đại học. Mời VP, đại diện các phòng cùng dự... Điểm tại phòng họp LM HTX.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; Sơ kết công tác Quý I và triển khai Chương trình công tác Quý II/2022 của Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ BẢY                     16/4

- 11 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với Công ty Agrimax về việc tìm hiểu đầu tư, hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch UBND tỉnh).

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 15 (BSL2).doc_20220414133405.doc

THÀNH VIÊN