Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 09/01 đến 13/01/2023)

Ngày 08-01-2023 - Lượt xem: 107

 

THỨ HAI             09/01

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - Phòng KH&NV, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp thành phố Vị Thanh năm 2023. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính TP.Vị Thanh.

- 10 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

THỨ BA             10/01

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Họp Bình xét thi đua Khối Tổ chức xã hội nghề nghiệp năm 2022. Mời đ/c Lộc - CVP cùng dự. Điểm tại Phòng họp trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù.

- 17 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Lễ khai mạc Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2023. Điểm tại KĐT Cát Tường Western Pearl 2, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh.

 

THỨ TƯ               11/01

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Hội nghị Tổng kết công tác điều hành và cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Điểm tại Hội trường Công ty Điện lực Hậu Giang.

- 13 giờ, c Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM            12/01

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên Dự kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 13 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị CBVC năm 2023. Mời tất cả Viên chức cùng dự. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

THỨ SÁU            13/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 02.doc_20230109074649.doc

THÀNH VIÊN