Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 07/11 đến 12/11/2022) điều chỉnh lần 1

Ngày 06-11-2022 - Lượt xem: 131

 

THỨ HAI             07/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - KH, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. 

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA          08/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Chủ tịch dự Họp về điều chỉnh Nghị quyết 26. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh). 

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc với HTX Mùa Vàng, xã Trường Long A về thẩm định dự án vay vốn của HTX. Mời đ/c Trung cùng đi. Điểm tại HTX.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc với HTX Nông Hoàng Sang, xã Hiệp Hưng về thẩm định dự án vay vốn của HTX. Mời đ/c Trung cùng đi. Điểm tại HTX.

 

 THỨ TƯ            09/11

 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi công tác huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30’, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM            10/11

 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi công tác huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan

- 14 giờ, Chủ tịch thăm mô hình HTX và nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn huyện Châu Thành A (lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan

 

THỨ SÁU            11/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

 

THỨ BẢY           12/11

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà Văn hóa ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại Nhà Ông Trần Văn Go, ấp Long Phụng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 43 (BSL1).doc_20221108133748.doc

THÀNH VIÊN