Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 02/5 đến 07/5/2022)

Ngày 29-04-2022 - Lượt xem: 92

 

THỨ HAI           02/5

Ngh bù lễ 30/4 - 1/5.

THỨ BA              03/5

Ngh bù lễ 30/4 - 1/5.

THỨ TƯ              04/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chào cờ đầu tháng 5/2022. Mời tất cả viên chức cùng dự. Giao VP chuẩn bị. Điểm Hội trường Liên minh HTX (Lịch Tỉnh ủy, UBND tỉnh).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch Làm việc báo cáo tiến độ đề án Sản xuất nông nghiệp bền vững. Mời đ/c Toàn cùng dự. Điểm Phòng họp số 1 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

THỨ NĂM                              05/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện, nhân sự BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh NK 2022-2027. Điểm tại Trụ sở Hội đặc thù.

THỨ SÁU                      06/5

- 8 giờ, Chủ tịch Dự Hội thảo dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Địa điểm online Zoom.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên Dự họp sơ kết tháng 4. Kế hoạch tháng 5. Điểm phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch UBND tỉnh).

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY                     07/5

- 9 giờ, Chủ tịch Dự Đại Hội lần 1 của HTX trái cây sinh học Ocop nhiệm kỳ 2022-2024. Mời Đ/c Nhân cùng dự. Điểm hội trường UBND TT Ngã Sáu.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 18.doc_20220503171941.doc

THÀNH VIÊN