Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 02/01 đến 06/01/2023) điều chỉnh lần 2

Ngày 30-12-2022 - Lượt xem: 84

 

THỨ HAI             02/01

 

Nghỉ bù Tết Dương lịch.

 

THỨ BA               03/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chào cờ đầu tháng. Mời tất cả Viên chức cùng dự. Điểm tại Hội trường Liên minh HTX (Giao VP chuẩn bị).

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - Phòng KH&NV, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ               04/01

 

- 7 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Các Phó Chủ tịch họp Thường trực. Mời CVP cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân họp Cấp ủy. Mời các đ/c Chi ủy viên cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ NĂM            05/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

- 14 giờ, Các Phó Chủ tịch dự Sinh hoạt Chi bộ tháng 01/2023. Mời các đ/c Đảng viên cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ SÁU            06/01

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 01 (BSL2).doc_20230104162746.doc

THÀNH VIÊN