Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Khẳng định vai trò tiên phong liên kết từ HTX

Ngày 23-07-2021 - Lượt xem: 71

 

HẬU GIANG - Thực hiện nội dung của Nghị quyết 120/NQ-CP, tỉnh Hậu Giang đã triển khai các chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Đề án phát triển 15.000 HTX của Chính phủ. 

Hợp tác xã (HTX ) Hậu Giang Yên Bình An (xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) là đơn vị được chọn hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc và khu nhà xưởng, máy móc phục vụ sản xuất. Tổng mức đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1,36 tỷ đồng, số tiền còn lại do HTX đối ứng. Đầu năm 2021, các hạng mục công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX có chỗ sản xuất, kinh doanh, giao dịch thuận tiện.

Description: Hợp tác xã Hậu Giang Yên Bình An được tỉnh Hậu Giang chọn hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc và khu nhà xưởng, máy móc phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: Trung Chánh.

HTX Hậu Giang Yên Bình An được tỉnh Hậu Giang chọn hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc

và khu nhà xưởng, máy móc phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: Trung Chánh.

Giám đốc HTX Hậu Giang Yên Bình An - Phan Văn Tèo cho biết: Xã viên trong HTX đã chuyển đổi vườn tạp, đất lúa kém hiệu quả sang trồng vườn chuyên canh mãng cầu xiêm cho hiệu quả rất cao. Việc chuyển đổi này không chỉ thuận thiên theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, mà còn phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường.

Cụ thể, một ha mãng cầu khi vào thời điểm cho trái thu hoạch từ 15-20 tấn trái để chế biến làm trà. Cứ khoảng 10-11 kg trái mãng cầu chế biến thành 1 kg trà. Giá bán từ 400 đến 600 ngàn đồng/kg, tùy hình thức đóng gói và mua sỉ hay lẻ. Mãng cầu cho trái theo mùa vụ nhưng nhờ cách chế biến, bảo quản nên vẫn có hàng cung cấp quanh năm.