Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Hậu Giang ra quân hưởng ứng Tháng BHXH toàn dân  

Ngày 09-05-2022 - Lượt xem: 65

 

Ngày 8/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Đồng chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh Hậu Giang

Lễ ra quân nhằm tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân. Đây cũng là dịp tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Với chủ đề truyền thông “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước ngân sách địa phương khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần; truyền thông để người dân hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022, mức tiền nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ theo quy định và mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ ngành BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước 

Tại lễ ra quân, BHXH Việt Nam, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân đạt 10.000 người tham gia. Hưởng ứng lễ ra quân, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức truyền thông lưu động trên các trục đường chính, tuyên truyền thông điệp truyền thông BHXH, BHYT; tổ chức tư vấn trực tiếp tại các hộ gia đình; phấn đấu đạt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đặt ra.

 

Cán bộ BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức truyền thông lưu động trên các trục đường chính của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 An Nhiên


THÀNH VIÊN