Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác Quý III năm 2021

Ngày 08-07-2021 - Lượt xem: 59

Ngày 08/7/2021, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động chi bộ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý II, năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ La Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang và 23/23 đảng viên về dự. Đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Description: C:\Users\welcome\Desktop\HN Chi bo.png

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tình hình hoạt động Chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi bộ đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; thực hiện tốt việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Tổ chức, quán triệt, triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 23 đảng viên (có 02 đồng chí tham dự lớp của Tỉnh ủy tổ chức) và 03 quần chúng ngoài đảng tham dự; đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và viết bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đúng quy định, đạt 100%; đặc biệt tổ chức thành công Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử (Website) của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2021, phấn đấu lãnh chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX; tập trung thực hiện tốt công tác triển khai các Kế hoạch hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong năm 2021 từ nguồn kinh phí được cấp và các chương trình, đề án, dự án của Trung ương và của Tỉnh có liên quan như: Kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xúc tiến thương mại; Kế hoạch thành lập 03 liên hiệp HTX; dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX và hỗ trợ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX. Đặc biệt, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh sơ kết Chỉ thị 39-CT/TU ngày 18/7/2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng thời, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.