Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Ngày 28-07-2020
Xem cỡ chữ:

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (bấm vào link cuối bài viết)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2020-06-19-mau-phieu-tuyen-dung.docx_20200619140146.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 224922

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang