xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Trao tặng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã Vị Bình

Ngày 23-05-2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021 – 2022.