xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/ 2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 2)

Ngày 16-12-2020

* THỨ HAI 14/12

- 07 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 8 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua đồ án quy hoạch khu tái định cư ấp 4, thị trấn Nàng Mau; thông qua phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính xã Vị Đông (phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời: Lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND: thị trấn Nàng Mau, xã Vị Đông. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện. CVVP Đ/c Nga

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế dự kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã Vĩnh Thuận Tây cuối năm 2020. Điểm: tại Hội trường xã Vĩnh Thuận Tây.

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Thường trực UBND họp thông qua Kế hoạch Mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu 2021 (Theo lịch Huyện ủy). Điểm: Phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy. LĐVP Đ/c Bal

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 - 16 giờ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND họp Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời: thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Lao động – TX&XH, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nhiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Văn hóa và TT, Dân tộc, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal

- 16 giờ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch  HĐND, UBND dự họp kiểm điểm và đánh giá Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2020. Mời: Đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

* THỨ BA  15/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND họp sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: thành viên Ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã Vĩnh Thuận Tây (Phòng Nông nghiệp và PTNT kết hợp UBND xã VTT chuẩn bị nội dung). Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây. LĐVP Đ/c Bal, CVVP Đ/c Nga

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã Vị Thắng cuối năm 2020. Điểm: tại xã Vị Thắng. (cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND ủy quyền lãnh đạo phòng Tư pháp dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại Bộ, ngành, địa phương. Điểm: tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND dự kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã Vĩnh Tường cuối năm 2020. Điểm: tại Hội trường xã Vĩnh Tường.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng theo Bộ Tiêu chí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thông tin, Hội Nông dân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13. Mời: lãnh đạo 2 Ban HĐND, Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kết hoạch,  Nông nghiệp và PTNT, Công an. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện

- 14 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh về phương án quy hoạch Khu đô thị mới kết hợp công viên cây xanh Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh; khu đô thị mới Nam Vị Thanh. Mời: Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 17 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế dự Khai mạc Hội chợ Công Thương và Sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm: tại Công viên Chiến Thắng, phường V, thành phố Vị Thanh.

* THỨ TƯ  16/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Công an tỉnh. Điểm: tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Tung tâm Y tế huyện cuối năm 2020. Điểm: tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

- 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, Khóa XI - nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm). (cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nhu cầu sử dụng đất xây dựng “Khu thực nghiệm, bảo tồn gen và vườn ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang” (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch. Điểm: tại phòng họp số 2 UBND huyện. CVVP Đ/c Nga

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng ủy Công an huyện. Điểm: tại Hội trường Công an huyện. (theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự họp thông qua dự thảo Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Mời: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra tiến độ triển khai một số nội dung dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (phòng Nông nghiệp và PTNT phôi hợp phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch; Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Tây, UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: tại Phòng họp số 1 UBND huyện. (hoãn)

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp cùng Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên họp giải quyết kiến nghị của Sở Xây dựng. Điểm: tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

* THỨ NĂM   17/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, Khóa XI - nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm). Điểm: tại Hội trường UBND huyện. (cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND ủy quyền lãnh đạo phòng Văn hóa và TT dự tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6/QK9 nghe báo báo tiến độ xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Lữ đoàn 6 Pháo binh tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Điểm: tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự sơ kết giao ước thi đua "Học tập thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND", giai đoạn 2020 - 2021 của tuổi trẻ do Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức. Điểm: tại Trại tam giam Công an tỉnh.

* THỨ SÁU  18/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, Khóa XI - nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm). Điểm: tại Hội trường UBND huyện.  

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 công tác thi hành án dân sự. Điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich lam viec tu ngay 14-18.12.2020 (dieu chinh lan 1).docx_20201215140431.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 538043
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.