xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc từ ngày 07/12 đến ngày 11/12/ 2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 11-12-2020

* THỨ HAI 07/12

- 07 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Đài truyền thanh chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 08 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc Nhà nước. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm việc với đồng chí Bí thư chi bộ ấp 4 xã Vĩnh Thuận Tây, nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Mời: Đ/c Nguyễn Hoàng Minh, Phó ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cùng dự. Điểm: tại nhà Văn hóa ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây.

* THỨ BA  08/12

- 08 giờ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch kinh tế thăm và làm việc với Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường. Mời Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - KH, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng các Trạm thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND xã Vĩnh Tường. Điểm tại HTX Tân Long.

- 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2020. Điểm: tại xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND ủy quyền lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin dự khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du lịch. Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh

- 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND nghe báo cáo công tác chuẩn bị cuộc thi “Tiếng hát ngành Dân số cấp tỉnh năm 2020” (Trung tâm dân số KHHGĐ phối hợp Trung tâm Văn hóa TTTT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Trung tâm dân số KHHGĐ, Trung tâm Văn hóa TTTT. Điểm: tại phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND.

- 13 giờ 30': Phó Chủ tịch kinh tế họp trao đổi phương án vận động Công ty Cổ phần bến xe tàu Hậu Giang hỗ trợ cho hộ ông Võ Thanh Tuấn bàn giao mặt bằng. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Vị Thủy cùng dự. Điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

* THỨ TƯ  09/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Tổ công tác chỉ đạo, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Điểm: Phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm việc với đồng chí Bí thư chi bộ ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây, nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Mời: Đ/c Lương Trọng Lư Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm: tại nhà Văn hóa ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND làm việc xung quanh nội dung đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại ấp 2, TT Nàng Mau (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời: Lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo, Công an; Thường trực UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm: tại phòng họp số 2 UBND huyện.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế họp Hội đồng Khoa học nghiệm thu mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm (Phòng Nông nghiệp chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp Đảng ủy Quân sự huyện kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện năm 2020. Điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. (theo lịch Huyện ủy)

 - 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp chi bộ. Mời: đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

* THỨ NĂM   10/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng Huyện ủy. (theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, UBND tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình. Điểm: tại xã Vị Thanh. (theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (có nguy cơ sạt lở) và xây dựng mô hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 2018 – 2025”. Điểm: tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ SÁU  11/12

- 08 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. (Phòng lao động TB&XH chuẩn bị nội dung và hậu cần). Mời: Đồng chí Đoàn Minh Thanh, Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thủ trưởng các phòng, ban ngành: Tài chính - Kế hoạch, Lao động – TX&XH, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nhiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Văn hóa và TT, Dân tộc, Đài truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 07 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND cùng với Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo và xem xét một số hồ sơ, văn bản của HĐND xã Vị Thủy. Điểm: xã Vị Thủy.

- 08 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND tiếp và làm việc với Thường trực HĐND tỉnh. Mời: Lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm: tại Hội trường UBND huyện.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND kinh tế làm việc với Ban Quản lý dự án 7 về hồ sơ thanh, quyết toán liên quan đến việc chuyển tiền, chi trả tiền bồi thường liên quan đến hộ Nguyễn Quốc Đạt  thuộc dự án cầu Thủy Lợi tại km38+793 trên Quốc lộ 61. Mời: Ban tiếp công dân huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Điểm: Ban Quản lý dự án 7 (đc số 63, đường Nguyễn Xí, P26, quận Bình Thạnh, tp HCM) (đ/c Triều xe 002.25)

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyệncác Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 4 Thường trực và họp báoĐiểm: Phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy (Hoãn)

- 14 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về công tác giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc Nhà nước Vị Thủy, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Vị Thủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy (Hoãn)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich lam viec tu nga 7-11.12.2020.docx_20201210101625.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 538072
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.