xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 13-18/9/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 15-09-2020

Thứ bảy, ngày 12/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch Covid-19 (giao Phòng Y tế huyện chuẩn bị nội dung, hậu cần). Mời: các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

Chủ nhật, ngày 13/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ hai, ngày 14/9/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020. Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

 - Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch ND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình chuyển đổi và làm việc với Hợp tác xã Vĩnh Tường, Tân Long. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vĩnh Tường.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 15/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD cùng đi (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Chánh văn phòng Huyên ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy về công tác chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành (giao Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy (thay thư mời).

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát dự án Kè Kênh xáng Nàng Mau (giai đoạn 2). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau cùng đi (giao Ban QLDA&ĐTXD mời đơn vị tư vấn thiết kế). Điểm: tập trung tại UBND huyện (thay thư mời).

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 16/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cho cán bộ chủ chốt (có thư mời riêng). Điểm: tại Hội lớn Huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện thăm và chúc Lễ sen Đol-ta năm 2020. Điểm: tại chùa Khmer ấp 4 xã Vị Bình.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nghe Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện báo cáo nguyên nhân, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trễ hẹn (giao Văn phòng HĐND - UBND phối hợp Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Điểm: tại phòng số 1 Văn phòng UBND huyện (thay thư mời).

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban biên tập biên soạn Bản tin xuân Tân Sửu năm 2021. Mời: các đồng chí Thành viên Ban biên tập biên soạn Bản tin xuân Tân Sửu năm 2021 theo Quyết định số 06-QĐ/HU ngày 11/8/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung nghe báo cáo công tác thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn chỉ đạo xã Vị Trung cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Trung. (Hoãn).

Thứ năm, ngày 17/9/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện thị xã, thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại Hội trường UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tập huấn nghiệp vụ Ban Chỉ đạo 35 huyện năm 2020. Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 18/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 9 năm 2020. Mời: Các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại huyện; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Nhóm Thường trực báo cáo viên cấp huyện cùng dự (thay thư mời)Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự nghe báo cáo chuyên đề kinh tế hợp tác, HTX (Do Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai). Mời: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể huyện; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chủ nhiệm các HTX trên địa bàn huyện cùng dự (thay thư mời)(mỗi xã cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND trực cơ quan). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy. (Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện phối hợp phòng Nông nghiệp &PTNT huyện chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các HTX trên địa bàn huyện).

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Tọa đàm trực tuyến "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới". Mời: Các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại huyện; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện; Nhóm Thường trực báo cáo viên cấp huyện cùng dự (thay thư mời)Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Bế giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: tại Ban CHQS huyện.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 598
Đã truy cập: 538094
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.