xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 07-14/11/2020 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 09-11-2020

Thứ bảy, ngày 07/11/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I, khóa II (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 20 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm: tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

Chủ nhật, ngày 08/11/2020

- Thường trực Huyện ủy tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm: tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

Thứ hai, ngày 09/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy thị trấn Nàng Mau. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ hai) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tạị UBND thị trấn Nàng Mau.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Thắng. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ nhất) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30, Hội ý Thường trực Huyện ủy (giao Chánh Văn phòng Huyện ủy phối hợp Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 10/11/2020

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tiếp Đoàn khảo sát kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020. Điểm: tại Hội trường nhỏ Văn phòng Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 11/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thanh. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thanh, cán bộ chủ chốt xã Vị Thanh, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Vị Thanh cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vị Thanh.

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Nhà Văn hóa ấp 3, thị trấn Nàng Mau.

Thứ năm, ngày 12/11/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua công tác mặt trận, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Điểm: tại Hội trường Trung tâm Hành chính Thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020 cấp tỉnh. Điểm: tại phòng họp trực tuyến số 2 Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Mời: lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND; Văn phòng và cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm làm việc Ban biên tập báo Hậu Giang. Mời: đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Đài Truyền thanh, Giám đốc Bưu điện, Chánh văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 13/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020. Điểm: tại ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây (nhà ông Võ Văn Kiệt).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020. Điểm: tại Nhà Văn hóa ấp 9, xã Vị Trung.

- 14 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đoàn khám sức khỏe tuyển quân năm 2021 (giao Đoàn khám phối hợp Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn khám sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Bí thư; Chủ tịch UBND; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng phòng khám khu vực các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy, ngày 14/11/2020

- Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi nghiên cứu thực tế.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 512
Đã truy cập: 538008
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.