xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 07-11/12/2020 (điều chỉnh lần 6)

Ngày 11-12-2020

Thứ hai, ngày 07/12/2020

- 8 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh. Điểm: Phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc cơ quan.

- 13 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Mời: Trường phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Kho Bạc; Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện. (Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các ngàng chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 08/12/2020

- 08 giờ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch kinh tế thăm và làm việc với Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường. Mời Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - KH, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng các Trạm thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: tại HTX Tân Long.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy về tiến độ xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự thẩm tra các Báo cáo của Ban KT-XH HĐND huyện. Điểm: Phòng họp HĐND huyện.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung.  Điểm: Hội trường UBND xã Vị Trung.

Thứ tư, ngày 09/12/2020

- 7 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Tổ công tác chỉ đạo, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Điểm: Phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung. Mời: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Đoàn chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: Hội trường UBND xã Vị Trung. (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp Đảng ủy Quân sự huyện kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện năm 2020. Mời: Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cùng dự. Điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm, ngày 10/12/2020

- 7 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thay thư mời). Điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn xã Vị Đông, Vị Thanh và Vị Bình. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình cùng dự (thay thư mời). (Giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đảng ủy, UBND xã Vị Thanh chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm: Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh.

Thứ sáu, ngày 11/12/2020

           - 08 giờ 00: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. (Phòng lao động TB&XH chuẩn bị nội dung giấy và hậu cần). Mời: Đồng chí Đoàn Minh Thanh, Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thủ trưởng các phòng, ban ngành: Tài chính - Kế hoạch, Lao động – TX&XH, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nhiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Văn hóa và TT, Dân tộc, Đài truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nàng Mau năm 2020. Mời: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Đoàn chỉ đạo thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: Hội trường UBND thị trấn Nàng Mau. (Cả ngày).

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tiếp và làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: Tại phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy. (Hoãn)

   

 


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 1030
Đã truy cập: 769282
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.