xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 05-11/9/2020 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 11-09-2020

Thứ bảy, ngày 05/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường THPT Vị Thủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường THCS Ngô Quốc Trị.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường Tiểu học Vị Trung 1.

Chủ nhật, ngày 06/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ trao học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

Thứ hai, ngày 07/9/2020

- 7 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Huyện ủy. Mời: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đến dự (giao Hội Cựu chiến binh huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.

- 8 giờ, họp Thường trực Huyện ủy chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020 (giao Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung). Mời: Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, BHXH, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm: tại Ban CHQS huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 08/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Mời: Mời: Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN, các đồng chí Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các ngành: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Khu vực I, Chi cục Thống kê, BHXH, Chi cục thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện (Tài liệu Hội nghị đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang) LĐVP: Đ/c Nhanh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2020. Điểm: tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: tại Hội trường Ban CHQS huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 09/9/2020

-  Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai các Kết luận , chỉ thị của Ban Bí thư bằng hình thức trực tuyến (giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung, hậu cần). Mời: các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện, Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa - Thông tin, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ năm, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm: tại Hội trường Ủy ban MTTQVN.

Thứ năm, ngày 10/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thi hành án, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA&ĐTXD, Lao động TB&XH, Giáo dục - Đào tạo, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế Khu vực I, BHXH, Điện lực chi nhánh Vị Thủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT - TT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 11/9/2020

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự diễn đàn Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân (Công an huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường lớn huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 16 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự bế giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: tại Hội trường Ban CHQS huyện.

Thứ Bảy, ngày 12/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch Covid-19 (giao Phòng y tế huyện chuẩn bị nội dung, hậu cần). Mời: các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 485
Đã truy cập: 537981
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.