xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 31/10 đến ngày 08/11/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 7)

Ngày 06-11-2020

* THỨ BẢY 31/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Mời: Trưởng phòng GD - ĐT chuẩn bị tài liệu cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* CHỦ NHẬT 01/11          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Điểm: xã Vị Thắng.

* THỨ HAI 02/11

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần (theo lịch Huyện ủy). Điểm: Trụ sở Huyện ủy.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy). Điểm: phòng họp 1 – Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện xét thi đua HĐND các xã, thị trấn. Điểm: phòng làm việc Phó Chủ tịch TT. HĐND. CVVP Đ/c Tuyến.

- 15 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Chi bộ. Mời: tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

* THỨ BA 03/11

- 09 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự truyền hình trực tiếp Tọa đàm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống “Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Điểm tại Nhà hát Trung tâm kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch TT. UBND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2020 (thành phần tham dự theo Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện). Điểm: UBND xã Vị thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2020 (thành phần tham dự theo Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện). Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Thương mại Công nghiệp năm 2020. Điểm: Khu hành chính UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2020 (thành phần tham dự theo Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện). Điểm: UBND xã Vị Thắng. LĐVP Đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2020 (thành phần tham dự theo Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện). Điểm: UBND thị trấn Nàng Mau.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp cho chủ trương mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây dược liệu trong nhà kính tại ấp 11, xã Vị Thắng diện tích 2,6ha. Mời Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND, UBND xã Vị Thắng (Nhờ UBND xã mời hộ ông Nguyễn Văn Thổ). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

- 17 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Lễ khai mạc Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2020. Điểm: Đường Ngô Quốc Trị, thị trấn Nàng Mau.

* THỨ TƯ 04/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vĩnh Tường. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vĩnh Tường.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Bình. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vị Bình.

- 15 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vĩnh Trung. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vĩnh Trung.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Thanh. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vị Thanh..

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc về phân bổ dự toán năm 2021. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực 1 cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ NĂM 05/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận tây.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Đông. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vị Đông.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành trực thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Bộ phận TN và TKQ huyện; Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng - Thống kê và Công chức phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Điểm: Hội trường UBND huyện. (Hoãn).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Thủy. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Trung. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã  Vị Trung.

* THỨ SÁU 06/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Điểm: Hội trường UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự công bố quyết định khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn huyện. Mời: Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực I. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND làm việc với Đoàn kiểm tra nghe thông qua kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Điểm: Hội trường UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND dự Hội nghị tổng kết công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY 07/11

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Phó Chủ tịch TT.UBND tham dự chuỗi hoạt động giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

* CHỦ NHẬT 08/11          

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV TU 31-10 ĐẾN 08 - 11.docx_20201030140922.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 538044
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.